مهرداد هرسینی : روایتی از تاریخ معاصر ایران – بخش پنجاه و پنجم ( پایانی)

دیکتاتوری سرانجام شاه سرنگون شد

پادگانهاي بزرگي چون عشرت آباد، عباس آباد، لشكر گارد جاويدان ،  كارخانه اسلحه سازي، ژاندارمري،

نخست وزيري،  مجلسين شورا و سنا، راديو تلويزيون ، زندان اوين را نيز مردم طي مدت كوتاهي به

تصرف در آوردند و بدين وسيله آخرين « سنگرهاي رژيم شاه»  را تصرف كردند .بسياري از سران رژيم

مانند، ارتشبد نصيري، سپهبد رحيمي، خسروداد، سالار جاف به دست مردم  افتادند. سرلشگر

بيگلري جانشين فرمانده گارد و سپهبد بدره يي بدست مردم به مجازات رسيدند. بختیار نیز از کشور فرار کرد  و

بدين وسيله مردم « كاخ 57 ساله ي ظلم و ستم » را ويران كردند و رژيم پهلوي متلاش گرديد. 

طي روزهاي 21 و 22 بهمن مردم و پيشتازان انقلاب بيدار بوده و در تمامي شبها بدون اعتنا به حكومت نظامي در

خيابانها با ماموران ارتش و گارد در جنگ و نبرد.

 

 اما براي عبرت تاريخ بشنويد از حال و روز موج سواران انقلاب:

,, ما بيشتر ساعتمان در همان مدرسه رفاه بوديم و آن شب كذا هم همانجا ما بيتوته كرده بوديم و بعد چون

خيلي سر و صداي تير اندازي  شنيده مي شد و خبر هم مي آوردند و احتمال داده مي شد كه حمله يي

بخصوص به آنجا بشود، ما در يك خانه ي مجاوري در يك كوچه پايين تر رفتيم آنجا، شب را گذرانديم ولي 

صبح كه بلند شديم ديديم نه قضايا بر عكس شده و الحمدالله ملت پيروز شده است,,.

مصاحبه با بازرگان-  انقلاب ايران به روايت بي بي سي

 

ساعت ده و نيم روز  22 بهمن شوراي فرماندهان ارتش به رياست قره باغي و با شركت 26 تن از

فرماندهان و امراي ارتش براي « اعلام بيطرفي» تشكيل جلسه داد. ساعت يك و نيم بعد ازظهر اطلاعيه يي

از سوي اين شورا از راديو تهران قرايت گرديد:

,, با توجه به تحولات اخير كشور ، شوراي عالي ارتش در راس ساعت ده و نيم روز 22 بهمن 1357

تشكيل  و به اتفاق آراء تصميم گرفته شد كه براي جلوگيري از هرج و مرج و خونريزي شديد، بيطرفي خود

را در مناقشات فعلي اعلام و به يكانها دستور داده شد كه به پادگانها ي خود مراجعت نمايند,,.

بدين ترتيب با تسليم شدن ارتش ، آخرين پايه هاي حكومت  نيز در هم شكست و رژيم  شاه به خواست مردم

ايران متلاشي گرديد.

راديو ايران در همان روز و پس ا ز سرنگوني حكومت پهلوي در نخستين اعلام برنامه ي خود گفت :

,, اينجا تهران است، صداي راستين ملت ايران ، صداي انقلاب……..,,.

اکنون انقلاب ضد سلطنتی در میان بهت و ناباوری بسیاری از ناظران و کارشناسان خارجی به یمن مبارزات

قهرمانانه ی نیروهای مجاهد و مبارز به ثمر رسیده است. این انقلاب, صرفنظر از ربودن حق حاکمیت مردم توسط

آخوندها و یغما بردن آزادی و اهداف آن,  حق بود و لازم . بقول مسئول شورای ملی مقاومت:

,, مردم ايران كه از ستم و سركوب ديكتاتوري دست نشانده بستوه آمده بودند، بپا خاستند و آن نظام ضد

مردمي را با انقلاب شكوهمند خود در 22 بهمن سرنگون كردند. هدف استقرار آزادي و استقلال و برپايي

حاكميت مردمي بود كه سرمايه ها و منابع ملي كشور را در مسير بهروزي و سعادت بكار گيرد و براي

فرزندان ايران فرصتهاي برابر براي رشد در جامعه يي مبتني بر عدالت و قانون فراهم سازد.. اين گونه

اميد ها و آرزوها  بود  كه توده هاي بجان آمده از ظلم و تحقير نظام ستم شاهي را به قيام  و انقلاب عظيم

برانگيخت. از آن پيشتر فرزندان مجاهد و مبارزشان راه را گشوده بودند.

 پيشتازان قهرماني كه بدست دژخيمان شاواك شاه تيرباران شدند، كساني كه بقول پدر طالقاني- كه بحق

روح راستين انقلاب ضد سلطنتي بود- « از خون پاك آنها پس از هفت سال سيلابها برخاستند». سيلابها از

خشم و قهر مقدس مردم ايران، كه بنياد استبداد ديرپاي سلطنتي را بر انداخت. اما دزد بزرگ قرن، خميني

دجال و ضد بشر به قافله ي انقلاب زد، اميد و اعتماد يك خلق محروم و ستمديده را در اوج برانگيختگي و

شور انقلابيش ، دزديد و قلب و احساس و عاطفه ي آنها را با خنجر خيانت در منتهاي سنگدلي و شقاوت

از هم دريد,,.

بخشهايي از پيام راديو- تلويزيوني مسعود رجوي، مسول شوراي ملي مقاومت به مناسبت پاتزدهمين

سالگرد انقلاب ضد سلطنتي- نشريه مجاهد شماره 331

پایان