مهرداد هرسینی : روایتی از تاریخ معاصر – بخش پانزدهم

 

مرحله ی اول کودتای 28 مرداد

حرکتی را که دکتر مصدق برای احقاق حقوق ملی در ايران بوجود آورد, اکنون از وی چهره يی

فرامرزی ساخته  و وی را در محور مبارزات ضد استعماری, بويژه در خاورميانه قرار داده

است.

شايد بهتر باشد در اينجا از سخنان يک قاضی ديوان  عالی در ايالات متحده بنام «

ويليام دوگلاس» ياد کنيم که گفته بود:

,, هنگامی که مصدق در ايران دست به اصلاحات زد, ما به وحشت افتاديم. اين مرد من که بر

خود ميبالم که او را دوست خود بخوانم, مردی دمکرات بود به مفهوم لافولت ونوريس. ما با

انگليسها همدست شديم تا او را از ميان برداريم. در اينکار توفيق يافتيم ولی از آن روز در

خاورميانه ديگر از ما به نيکی ياد نشده است,,.

کتاب نفت, مصدق, کودتا

بر اساس اسنادی که چندی قبل در ايالات متحده در اختيار افکار عموم قرار گرفت,در تاريخ

19 تير 1332 کنفرانسی در واشنگتن مرکب از نمايندگان آمريکا, انگليس و فرانسه برای

براندازی دولت دکتر مصدق برگزار شد. در اين کنفرانس قرار بر اين گرفت تا سازمان ,,

سيا,, بهمراه,, انتليجنت سرويس,, ابتکار عمل را در اختيار بگيرند. برای انجام کودتا ,,

ژنرال شوارتسکف,, يکی از کارشناسان مسائل ايران, که در سالهای 1321 الی 1327 ماموريت

آموزش و سازماندهی نيروهای شهربانی را بعهده داشت, عازم ايران ميگردد. وی همچنين از

دوستان نزديک به سرلشگر زاهدی است و قبل از اعزام ملاقاتی بين وی و اشرف خواهر شاه که در

آن دوران بدستور دکتر مصدق از ايران اخراج شده بود, برای هماهنگی نهايی در پاريس و سوئيس

صورت ميگيرد. 

مسئوليت عمليات بعهده ی ,, کرميت روزولت,, يکی از عاليترين ماموران عملياتی در

خاورميانه, محول گرديد. کيم روزولت متولد بوینوس آيرس و يکی از نوادگان پرزیدنت تئودور

روزولت بود که قبل از پايان جنگ دوم جهاني به استخدام در امده بود.

سازمان مربوطه او اس اس بود که در زمان جنگ تاسيس و بعدها به نام ,, سيا ,, تغير نام داد.

روزولت پس از پايان جنگ به اين سازمان پيوست و بعنوان ,, کارشناس بخش خاورميانه ,, مشغول

بکار گرديد.

روزولت در سال 1960  اين سازمان را ترک و بخدمت کمپانی نفتی ,, گلف اويل ,, در آمده و

معاونت ابن کمپانی را عهده دار ميشود.

,, کيم روزولت کارشناس امور خاورميانه است و از طرف آلن دالس که از ماه فوريه در راس

سيا قرارگرفته بود, ماموريت خاصی به او واگذار شده است. او بايد با تمام وسائل ممکنه

دولت مصدق پايان دهد. زيرا ايالات متحده ی آمريکا انتخاب خود راکرده است و از اين پس

مصمم است جانب شاه را بگيرد. 

تصميم اين اقدام از طرف عاليترین مقام يعنی رئيس جمهور آيزنهاور گرفته شده است….. در

اينمورد با چرچيل و آيدن هم تماس گرفته شده و آنها نيز اقدام آمريکا را تائيد کرده اند.

طرح سيا اين نيست که به عمليات و اقدامات نظامی بپردازد, بلکه بايد مخالفتها  و

مقاومتها در برابر مصدق, سازمان يابد و هماهنگ گردد,,

کتاب صعود مقاومت ناپذير محمد رضا شاه ايران – ژراردو ويليه

 

بهر حال روزولت عازم ايران ميشود و مخفيانه از طريق مرز کرمانشاه وارد تهران ميگردد. بنا

بر گفته ها وی در تهران و در سفارت آمريکا مستقر شده بود و از آنجا طرح عملياتی کودتا را

فرماندهی ميکرد. آمر کودتا در ايران نيز فضل الله زاهدی از ملاکان قديمی می باشد که از رضا

شاه ,, عاليترين نشان نظامی را گرفته و در سن 25 سالگی به درجه ی سرتيپی رسيده است.

ادامه دارد