مهرداد هرسینی مماشات کافی است , سپاه را لیست گذاری کنید

همزمان با جنگ افروزی های خامنه ای در منطقه بحرانی خاور نزدیک تا شاخ آفریقا و یا مشارکت سپاه پاسداران در جنگ علیه اوکرائین اکنون  شاهد هستیم که اتحادیه اروپا همچنان مشغول چرتکه انداختن با هدف خرید وقت برای لیست گذاری این ارگان سرکوبگر می باشد.

این روند مخرب که بدروغ آن را به مسائل « حقوقی » پیوند می زنند, در حالی است که بسیاری از سیاستمداران , احزاب و یا مجالس در کشورهای مختلف , قدم به قدم بسوی لیست گذاری این ارگان سرکوبگر و جنگ افروز رفته اند.

ولید فارس , کارشناس سیاسی و امنیتی بتازگی در توئیتی دست اندازی های عامدانه  برای ممانعت از لیست گذاری سپاه  را اینگونه توصیف کرده است : « این کمیسیون اروپا است که مانع از نامگذاری سپاه به‌عنوان نهاد تروریستی توسط پارلمان اروپا شده است . آنچه در حال حاضر مورد نیاز است، جمع‌آوری سریع شواهد است که چرا کمیسیون اروپا مانع از انجام وظایف دادگاهها و قانونگذاران شده است».

باید متذکر شد که پیشتر نمونه های لیست گذاری از سوی  کشورهای بحرین  و  عربستان  و یا پارلمان اروپا, انگلیس , هلند ,  کانادا ,  کنگره و خزانه داری در ایالات متحده به تصویب رسیده است  و همچنین روند روبه رشد در بسیاری دیگر  از مجالس اروپایی مانند آلمان و یا فرانسه  که تماما با پشتکار و تلاش های مقاومت ایران و بویژه خانم مریم رجوی صورت گرفته اند , در راه می باشند.

به گفته کارشناسان مسائل ایران , در صورت تکمیل شدن  لیست گذاری سپاه , به یقین  ضربه بزرگی بر ماشین سرکوب و ترور , پولشویی , توزیع مواد مخدر , بحران و جنگ افروزی در دیکتاتوری خامنه ای محسوب شده تا جائیکه نه تنها منطقه بحرانی خاور نزدیک , بلکه شرق اروپا نیز از شر جنگ افروزی های آن خلاصی خواهد یافت.

گرچه  لیست گذاری ها ی فوق با سالها تاخیر صورت گرفته اند  و گرچه اتحادیه اروپا همچنان به امید واهی و با هدف پیدان نمودن روزنه ای در این دیکتاتوری خون ریز,  دست به اتلاف وقت میزند ,  اما تمامی داده های بین المللی و حقوقی واقعیتی بنام « وجود یک ارگان تروریستی و فرامرزی» در درون رژیم آخوندی را به اثبات می رسانند.

سخن از ارگانی است  که نخستین وظیفه آن حفظ و حراست از دیکتاتوری ولایت و دیگر   بسط و کشورگشایی آن به خارج از مرزها  می باشد..

خامنه ای پیشتر  در سخنان خود, به ابعاد دخالت های مستقیم این ارگان تروریستی  اینگونه اعتراف کرده است : « سپاه هم در میدان عملیاتی و مقابله با دشمن در مرزها و حتی چند هزار کیلومتر دورتر در اطراف حرم حضرت زینب پیشقدم است و هم در میدان مقابله سیاسی با دشمن».( منبع  سایت خامنه ای 19 فروردین 1398)

همچنین باید تاکید نمود که  این لیست گذاری سپاه   تبعات بسیار مثبت و عمیق اجتماعی  را با خود بهمراه خواهد داشت , نخستین تاثیرات آن را باید در داخل کشور و در رویارویی مردم بجان آمده, قیام آفرینان و شورشگران  در تقابل با  ارگان سرکوبگر تحت قیومت خامنه ای جستجو نمود

براین اساس مردم بخوبی دریافته اند که تمامی هارت و پورت ها و قدر قدرت نمایی های های پوشالی  رژیم در زمینه سرکوب, بمب اتمی , پروژه های موشکی  و یا قفل نمودن جامعه با چنین ارگان هایی  , چگونه یک شبه به مانند حبابی ترکیده  و پوچ از آب درمی آید و بدین سان نیز  به چه میزان میتوان به  بزرگترین اهرم سرکوب در داخل ضربه زد.

 

براین منطق است که باید سپاه را بعنوان ارگان سرکوبگری از سوی تمامی باند های درونی رژیم , چه اصلاح طلبان قلابی و اصولگرایان ویا باند روحانی قلمداد نمود. و باز براین منطق است که اکنون تمامی این باند ها در راستای لیست گذاری آن , به هرا س و وحشت ذاید الوصفی افتاده اند.

مردم بخوبی بر ابعاد خرابی ها , غارت , سرکوب خونین , جنگ , ترور و راه انداختن سیاه چاله ها وزندان ها , شکنجه و تیرباران مجاهدین و مبارزین و جامعه بجان آمده از سوی سپاه و بسیج واقف هستند. براین منطق است که متولیان نظام نیز بخوبی بر ابعاد کینه و عمق  تنفر اجتماعی  علیه  چنین ارگانی با تمامی زیر شبکه های مافیایی – نظامی آن اشراف دارند

به همین میزان نیز مردم بجان آمده از ظلم و ستم بنیادگرایی ,  یکبار دیگر این واقعیت را که چگونه دیکتاتوری مذهبی ولی فقیه با اهرم سپاه  در پشت جریان های تروریستی, قتل عام های دستجمعی , بمب های خیابانی و کنار جاده  و یا  جنگ های نیابتی  قرار داشته  و می توان با اجرایی نمودن سیاست های محدود کننده , دست و پای این اختاپوس را از منطقه جمع نمود , به عینه تجربه کردند