موج جدید دستگیری جوانان و خانواده ها و هواداران مجاهدین در سراسر کشور

  • شکنجه و فشارهای جسمی و روحی، بازجوییهای چندین ساعته، اعدامهای مصنوعی، به منظور درهم شکستن زندانیان و مجبور کردن آنها به شرکت در نمایش‌های تلویزیونی
  • بازجویان شکنجه‌گر مخصوصاً زنان و دختران جوان را با رکیک‌ترین الفاظ مورد هتاکی و آزار و شکنجه های روانی شدیدتر قرار می دهند
  • بازداشتها در تهران،مشهد،‌ نیشابور،کرمانشاه، سبزوار، اراک، کاشان، ماهشهر، بوشهر، مرودشت، آمل، اهواز، اندیمشک، رشت،کاشان، بهبهان، اصفهان، گرگان، کرج، تبریز و شیراز صورت گرفته و به موازات لجن‌پراکنی‌های انجمن‌های نجاست اطلاعات آخوندها و عقبة آنها در خارج از کشور علیه مقاومت صورت می‌گیرد

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در هفته‌های گذشته، در هراس از سر باز کردن قیامها و گسترش فعالیت کانونهای شورشی به بازداشت و احضار شمار زیادی از جوانان فعال و شورشی بویژه خانواده ها و هواداران سازمان مجاهدین روی آورده اند. بسیاری روانه زندان شده و برخی پس از تهدید و گرفتن وثیقه و تعهد موقتاً آزاد شدند.
بازداشتها در تهران،مشهد،‌ نیشابور،کرمانشاه، سبزوار، اراک، کاشان، ماهشهر، بوشهر، مرودشت، آمل، اهواز، اندیمشک، رشت،کاشان، بهبهان، اصفهان، گرگان، کرج، تبریز و شیراز صورت گرفته و به موازات لجن‌پراکنی‌های انجمن‌های نجاست اطلاعات آخوندها و عقبه آنها در خارج از کشور علیه مقاومت صورت می‌گیرد. در جریان این بازداشتها، گله‌های پاسدار و شکنجه‌گران وزارت اطلاعات و لباس شخصیها به منازل و محل کار افراد هجوم برده و با ضرب و شتم آنان را با خود برده اند. مأموران رژیم، تلفنها، کامپیوترها و وسایل شخصی و قیمتی را هم ضبط کرده اند.
از دستگیرشدگان بازجوییهای چندین ساعته، توام با شکنجه و فشارهای جسمی و روحی به عمل آمده است. شاهدانی که جان بدربرده اند، میگویند تمرکز دژخیمان کسب اطلاعات از فعالیتهای مجاهدین و کانونهای شورشی و کشف رابطه دستگیر شدگان با سازمان مجاهدین خلق ایران و هواداران آن و نحوه و چرایی جذب جوانان به مجاهدین است.
در مشهد، بازجویان برای در هم شکستن یک گروه ۱۰ نفره از بازداشت شدگان جوان و منتسب کردن آنها به سازمان مجاهدین و اعتراف گرفتن صحنه اعدام مصنوعی ترتیب داده اند.
در تهران بازجویان شکنجه‌گر مخصوصاً زنان و دختران جوان را با رکیک‌ترین الفاظ مورد هتاکی و آزار و شکنجه های روانی شدیدتر قرار می دهند تا آنها را درهم بشکنند و به نمایش‌های تلویزیونی بکشانند. شاهدان از مقاومت تحسین انگیز بسیاری از بازداشت شدگان خبر میدهند.
همزمان اطلاعات آخوندی با تماسها و پیامهای گسترده تلفنی تهدید آمیز و با ایجاد فضای رعب و وحشت، تلاش میکند جوانان را از ارتباط با مجاهدین و هواداری از آنها برحذر دارد.
خانم مریم رجوی، بار دیگر از دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، خواستار اعزام هیاتهای بین‌المللی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اخیر بویژه زنان گردید.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ خرداد ۱۳۹۹ (۲۴ مه ۲۰۲۰)