مونیخ – تظاهرات ایرانیان آزاده با شعار «سپاهی‌ها ساواکی‌ها دیگه تمومه ماجرا»

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر 

سپاهی‌ها ساواکی‌ها دیگه تمومه ماجرا

خلق جهان بداند مسعود رهبر ما است، ارتش آزادیبخش پاسخ آخر ما است

جمعه ۲۸بهمن ۱۴۰۱

مونیخ – تظاهرات پرشکوه ایرانیان آزاده همزمان با برگزاری اجلاس امنیتی مونیخ با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر – ۲۸بهمن

مونیخ – تظاهرکنندگان در مونیخ شعار می‌دهند مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر – ۲۸بهمن

مونیخ – گزیده‌ای از سخنان میشائیل مایستر عضو مجلس فدرال آلمان، عضو کمیسیون مالی

مونیخ – گزیده‌ای از سخنان لئو داتسنبرگ، رئیس کمیته آلمانی همبستگی با ایران آزاد، نماینده پیشین پارلمان آلمان در تظاهرات مونیخ – نه شاه نه شیخ – پیش‌ به‌سوی جمهوری دموکراتیک – ۲۸بهمن ۱۴۰۱

گزیده‌ای از سخنان کریستوف دفریس – نماینده پیشین مجلس فدرال آلمان، عضو کمیسیون امور داخلی

گزیده‌ای از سخنان آنیکو گلوگوسکی مرتن – عضو کمیسیون داخلی و از دبیران مجلس فدرال آلمان

گزیده‌ای از  سخنان ژان پیر برار – نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه

تظاهرات مونیخ – نه شاه نه شیخ – پیش‌ به‌سوی جمهوری دموکراتیک – ۲۸بهمن ۱۴۰۱

گزیده‌ای از سخنان فرانتس یوزف یونگ – وزیر دفاع آلمان (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹)، وزیر کار (۲۰۰۹)

تظاهرات مونیخ – نه شاه نه شیخ – پیش‌ به‌سوی جمهوری دموکراتیک – ۲۸بهمن ۱۴۰۱

گزیده‌ای از سخنان محمدعلی توحیدی – مسئول کمیسیون انتشارات شورای ملی مقاومت ایران

تظاهرات مونیخ – نه شاه نه شیخ – پیش‌ به‌سوی جمهوری دموکراتیک – ۲۸بهمن ۱۴۰۱