مکانیسم ماشه علیه رژیم آخوندی کشیده شد

سرانجام پس از ماه ها کش و قوس در راهروهای ملل متحد، ایالات متحده از کشیدن مکانسیم ماشه و به تبع آن راه افتادن سیل تحریم ها، عطف به شش قطعنامه شورای امنیت که پاسدار احمدی نژاد آنها را «ورق پاره» خوانده بود، خبر داده است.

راه افتادن مکانیسم ماشه در حالی به اجرا در آمده است که طی ۳۰ روز گذشته و از فردای اعلام تصمیم آمریکا برای برقراری همه تحریم ها، هیچ کدام از قدرت های حق وتو در شورای امنیت، علیه آن قطعنامه ای را ارائه نکرده بدین سان مهر تائیدی بر اجرایی نمودن تحریم ها زده اند.

براین سیاق نه تنها ادامه تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی در دستور کار قرارخواهد گرفت، بلکه فراتر از آن، تمامی تحریم های گذشته که در قطعنامه ۲۲۳۱ و در فردای توافق اتمی به حالت تعلیق درآمده بودند نیز مجددا فعال گردیده اند.

دراین رابطه وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای از جمله تاکید کرده است: «اگر کشورهای عضو سازمان ملل در انجام وظایف خود در اجرای این تحریم‌ها کوتاهی کنند، آمریکا آمادگی دارد برای اعمال عقوبت از اختیارات خود استفاده کند».
ترجمان این سخنان نخست رو به سوی دیکتاتوری ولی فقیه برای خیز برداشتن در راستای خرید های تسلیحاتی می باشند که قرار بود پس از پایان مهرماه آینده به جریان بیافتد.
در ثانی هرگونه معامله با دیکتاتوری ولی فقیه بدان معنا است که طرف های تجاری حکومت تحت تحریم ها و اموال و دارایی آنها ضبط و عطف به قوانین آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
 
دراین رابطه خامنه ای تلاش دشت تا با عقد قرارداد های نظامی و خریدهای تسلیحاتی با طرف های تجاری، به حجم عظیمی از تانک های رزمی، موشک، ادوات توپخانه ای، زیردریایی، سیستم پدافند هوایی و همچنین جنگنده دست یافته و بدین سان به موازات پیشروی در برنامه اتمی و موشکی، تعادل را در منطقه خاورمیانه به نفع رژیم آخوندی برهم بزند.
وی در این راستا سرمایه گذاری کلانی بر دو قدرت چین و روسیه در شورای امنیت ملل متحد کرده بود و به اشتباه براین باور که با دادن امتیازهای تجاری و یا واگذاری بخش هایی از ایران به این کشورها، النهایه خواهد توانست تا از راه افتادن سیل تحریم ها ممانعت بعمل آورد.

همچنین وزیر خارجه آمریکا در رابطه با راه افتادن مکانیسم ماشه تاکید کرده است: «بازگشت تحریم‌ها در امروز یک گام به جلو به سمت صلح و امنیت بین‌المللی است. توافق هسته‌یی ۲۰۱۵، آنطور که وعده داده بود، رژیم ایران را مجاب نکرد که به «جامعه ملل» بپیوندد. در عوض، ملاها ثروت باد آورده خود را برداشته و از آن برای دامن‌زدن به مرگ و ویرانی از یمن تا عراق تا لبنان و سوریه استفاده کردند؛ پیامدی که قابل پیش‌بینی بود».

اکنون با بسته شدن شکافی بنام «برجام» که ولی فقیه طی سالیان اخیر در آن، بطرز موذیانه و مخربی به بازسازی و ادامه فعالیت های اتمی و موشکی دست زده بود، پیش بینی می شود که طرف های مقابل بدلیل حجم عظیم معاملات تجاری خود با ایالات متحده، با هرگونه بده و بستان با رژیم آخوندی نه تنها محتاطانه عمل نمایند، بلکه فراتر از آن عملا دست کشیده و بدین سان خامنه ای زهر خورده را یکه و تنها در این وادی بگذارند.

همبستگی ملی