میان پرده – دفتر بیست ونهم (ویژه برنامه نوروز ۱۴۰۰)

شنودگان و بینندگان عزیز بیست و نهمین برنامه دفتر از برنامه های میان پرده را با سبدی نوروزی و بهاری به تمامی ایرانیان و فارسی زبانان , با هر قوم و مذهب و در هر شهر و کوی و برزنی که صدا و تصویر ما را دریافت میکنند تقدیم می کنیم.
بقول عطار نیشابوری
جهان از باد نوروزی جوان شد
زهی زیبا که این ساعت جهان شد
شمال صبحدم مشکین نفس گشت
صبای گرم ‌رو عنبرفشان شد .
نوروز 1400 پیروز و هر روزتان نوروز