میان پرده – دفتر چهل و سوم

بینندگان و شنودگان عزیز تلویزیون ایران زمین , با سلامی دیگر و برنامه ای دیگر از دفتر میان پرده در خدمت رسیدیم. 43 مین دفتر از برنامه های میان پرده رابا سبدی متنوع تقدیم تون میکنیم و امیدواریم تا پایان این برنامه هفتگی ما را همراهی کنید.
اجازه بدید تا برنامه را با قطعه شعرزیبایی از شاعر انقلابی سعید سلطانپور که در اردیبهشت سال 60 و در شب عروسی اش دستگیر و سپس در یک انتقام گیری کور و در فردای سی خرداد بدست رژیم آخوندی سربدار گردید , آغاز کنیم.
وی در مجموعه زیبای کشتارگاه می گوید :
دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند
پنهان خورید باده که تعزیر می کنند
ناموس عشق و رونق عشّاق می برند
منع جوان و سرزنش پیر می کنند
گویند حرف عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتی است که تقریر می کنند”
. خب دوستان , دربرنامه این هفته گفتارهای داریم از دوستان و همکاران خوب مون ,نرگس غفاری , هادی مظفری , حسین پویا , شیرین نریمان و میترا هرسینی با موزیک , قطعات شعر و طنز که ضمن تشکر از تمامی دوستان , امیدواریم مورد استقبال شما علاقمندان قرار بگیرد