نامه سرگشاده ۴۵ شخصیت آمریکایی و بین المللی به جو بایدن: اقدامات سخت‌تر علیه رژیم ایران

چهل و پنج شخصیت آمریکایی و بین المللی در یک نامه سرگشاده به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا خواستار اقدامات سخت‌تری علیه رژیم ایران در بازگشت به برجام شدند

آنها نوشتند: «بایدن، دولت وی و شرکای ما در گروه ۵+۱ با چالشهای بسیار پیچیده و سخت و متفاوت از آنچه پنج سال پیش وجود داشت رو به رو هستند. معلوم است که هیچ تصمیم سیاست خارجی به اندازه آنچه در رابطه با رژیم کنونی ایران و توافق اتمی با این رژیم است، آزار دهنده نیست. به همین جهت ما مایل هستیم یک راه حل اندیشمندانه به جلو که شامل یک توافق همه جانبه در رابطه با سیاست در قبال رژیم ایران است پیشنهاد کنیم. بخصوص که برجام ۲۰۱۵ مورد قبول عمومی نبود و از آنجا که رأی کنگره را ندارد، لذا نمی‌تواند یک معاهده کامل باشد

در این نامه هم چنین امده است: رژیم ایران عمیقا منفور است. رفتار وحشیانه در مورد حقوق بشر در داخل ایران، قتل عام اپوزیسیون، آدم ربایی و اعدام مخالفان و زندانی کردن حامیان حقوق مدنی در ایران از جمله کارهای این رژیم است. رژیم ایران کماکان حکومت شماره یک حامی تروریسم در جهان است. این رژیم به پولشویی، ترور در خارج از مرزهایش، تقویت و حمایت از تبهکاران بین المللی با تجارت غیرقانونی و سوخت رساندن به جنگهای نیابتی در خاورمیانه و به خطرانداختن امنیت متحدین و شرکای ما ادامه میدهد و در عین حال از دیکتاتورهایی که بر سر مردم خود بمب‌های بشکه‌یی و سلاح شیمیایی میریزند، حمایت میکند….اما شرایط تغییر کرده است. مردم ایران و سایر مردم منطقه که زیر یوغ نیروهای نیابتی و متحدین این رژیم زندگی میکنند قیام کرده و عطش عمیق خود را برای پایان دادن به سرکوب و استبداد این رژیم نشان داده‌اند…

نویسندگان نامه می افزایند: ما از بایدن یک سیاست دو حزبی در قبال رژیم ایران در کنگره و در اتحاد با متحدین آمریکا و شرکایمان هم در اروپا و هم خاورمیانه ایجاد کند که منعکس کننده واقعیتهای منطقه در سال ۲۰۲۱ باشد ونه سال ۲۰۱۵ که برجام اولیه بر اساس آن ایجاد شد….
ما نگرانیم که اتمام مدت محدودیتهایی که علیه رژیم ایران اعمال شده، سرانجام منجر به این شود که رژیم ایران بتواند موشکهای میان برد بالستیک بسیار دقیق‌تر تولید کرده و حتی به سمت تولید موشک قاره پیمای بالستیک پیش برود که بتواند به آمریکا نیز برسد . ورود به برجام بدون درنظر گرفتن پدیده غروب این محدودیتها ضربه‌یی به صلح و امنیت بین المللی است… در برجام ۲۰۱۵برنامه موشکی رژیم ایران، حمایت آن از گروههای تروریستی و اشتیاق آن به افروختن آتش جنگ در کشورهای همسایه و تروریسم سایبری علاوه بر فعالیتهای تجاوزگرانه نظامی در سراسرمنطقه خالی از توجه مانده بود…

در این نامه هم چنین آمده است: برخی از رهبران اروپایی مانند امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه موکداً بر نیاز به رسیدن به یک توافق همه جانبه با رفتارهای غیرقابل قبول رژیم ایران پا فشرده اند. آمریکا و سایر متحدان ما هم باید همین کار را بکنند..
ما از رئیس جمهور بایدن می خواهیم در پی یک حمایت دوحزبی به عنوان پیش‌شرط هرگونه توافقی با رژیم ایران باشد. ما همچنین می خواهیم که هرگونه توافق بالفعلی با این رژیم به صورت یک معاهده تنظیم شده و برای تأیید به سنا داده شود…برجام ۲۰۱۵ اگر بخواهد به برجام ۲۰۲۱ تبدیل شود به شدت ناکارآمد و شکست خورده و غیرقابل ترمیم است.