نامه قهرمانان ملی و جهانی ورزش در مقاومت ایران به نخست‌وزیر بلژیک

نامه قهرمانان ملی و جهانی ورزش در مقاومت ایران به نخست‌وزیر بلژیک

ما معامله ننگین تبادل مجرمین با حکومت آخوندی

که بزرگ‌ترین مشوق تروریسم و جنایت در خاک اروپاست

را قویاً محکوم می‌کنیم و خواهان توقف آن هستیم

آقای نخست وزیر بلژیک

قهرمانان ملی و جهانی ورزش در مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت، با کمال تأسف از یک توافق شرم‌آور و غیرانسانی از طرف بلژیک و رژیم تروریستی آخوندها در ایران مطلع شدند.

این موضوع که مجرمان محکوم شده دو کشور می‌توانند مدت محکومیت خود را در کشور خود بگذرانند، به این معنی است که دیپلمات-تروریست بمب‌گذار و همدستانش آزاد می‌شوند و به ایران برمی‌گردند و عدالت در برابر معامله و سیاست سرخم می‌کند.

ما این کار را اهانت به وجدان و شعور بشریت معاصر، به مردم بلژیک و به‌ویژه مردم ایران می‌دانیم.

ما این معامله ننگین با حکومت آخوندی را که بزرگ‌ترین مشوق تروریسم و جنایت در خاک اروپاست قویاً محکوم می‌کنیم و خواهان توقف آن هستیم.

آقای نخست‌وزیر

به‌عنوان نخستین مسئول کشور مقر اتحادیه اروپا به ما بگویید بعد از این معامله آشکار سیاسی برای نجات جان قاتلان و تروریست‌های جنایتکار رژیم ایران، دیگر کدام شهروند اروپایی می‌تواند در برابر تهدید بالفعل آدمکشی و تروریسم در اروپا مصون بماند؟

تعداد بسیاری از قهرمانان ملی و شخصیت‌های برجسته سیاسی که ده‌ها سال علیه دیکتاتوری‌های شاه و شیخ و برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک و پلورالیستیک مبارزه کرده‌اند در گردهمایی ویلپنت که دیپلمات-تروریست رژیم و همکارانش در سال ۲۰۱۸ می‌خواستند آن را منفجر کنند، حضور داشتند. علاوه بر این خانم مریم رجوی و هزاران ایرانی و شخصیت‌های درجه اول کشورهای اروپایی و آمریکایی در این گردهمایی حضور داشتند. اگر توطئه انفجار این گردهمایی موفق می‌شد، هزاران نفر در این مکان نیست و نابود می‌شدند.

ما ورزشکاران و قهرمانان ملی ایران و جهان، از شما به‌عنوان نفر اول دولت بلژیک و مسئول اول حفاظت و امنیت شهروندان بلژیکی و بین‌المللی و پناهندگان ایرانی در بلژیک می‌خواهیم که به هر طریق ممکن از یک فاجعه شرم‌آور و بدعت خطرناک توسط دولت و پارلمان بلژیک ممانعت به‌عمل آورده و گامی مهم در مسیر صلح و امنیت در اروپا بردارید. و به این معامله شرم‌آور پایان دهید.