نوروز با تمامی زیبایی هایش مبارک

مهرداد هرسینی

به پیشواز نوروز با زیباترین آئین هایش می رویم

نوروزی دیگر در راه است. سخن از روز نو و سمبل تحول و دگرگونی نه تنها برای طبیعت، بلکه برای تطهیر قلوب و نفس انسانی از مظاهر انجماد، خودکامگی وهرگونه ارتجاع و استبداد است.

امسال در حالی به پیشواز این جشن ملی می رویم که مردم شهرهای میهن امان، کارگران، زحمت کشان، کشاورزان، معلمان و بازنشستگان و بسیاری دیگر از آحاد فلات ایران با فقر، بیکاری و فشارهای مضاعف اقتصادی در حال نبرد هستند.

سخن از بازتاب سیاست های مخرب خامنه ای برای مردمی خوب، با سنن و آئین های بجا مانده از ادوار تاریخ است، از حمله مغول تا هجوم اسکندر و به آتش کشیدن سرزمین امان، حمله تارتارها تا اشغال ایران و برقراری یک دیکتاتوری نوین در زیر لوای «شاه و شیخ».
اما باز این فرهنگ، سنن و آئین های ملی امان، این سرداران، زنان و مردان شجاع، این بارزین و مجاهدین در تاریخ کهن سالمان بودند که سربلند کرده و در مقابل اهریمن و ضحاک دوران و علیه ظلم و ستم از سوی حاکمان وطن فروش و سرکوبگر ایستادگی و مقاومت نمودند.

بدین سان باید گفت که نوروز در منطق خود، روز مقاومت و ایستادگی و روز تحول برای ایرانی زیبا با تمامی مذاهب و اقوام و ملیت های آن، با کرد، لر و بلوچ، خراسانی و اصفهانی و مازندرانی و گیلانی تا آذربایجانی و فارس و عرب است.
بستری از رنگ ها با فرهنگ و سنن بظاهر متفاوت، اما با جوهر و مضمونی یکسان بنام «ایران و ایرانی».

همچنین امسال در حالی به پیشواز این آئین و سنن ملی می رویم که دیکتاتوری ولی فقیه در تمامی زمینه ها با شکست های سنگینی ربرو شده است. وجود بن بست در ادامه سیاست های راهبردی، شقه و شکاف در راس هرم رهبری نظام و نیز وجود جوش و خروش مردم بجان آمده با کانون های شورشی که تبلور اراده مردم برای رسیدن به آزادی، حاکمیت مردمی و حقوق بشر می باشند، خود بهترین بینه برواقعیتی بنام «روند شتابان سرنگونی» برای رژیم آخوندی است.

با هم به استقبال نوروز می رویم، با حبه قندی در دهان و بالبخندی بر لب، چون گل های سنبل و لاله و سوسن و با یاد و خاطره تمامی اسرا و شهدای خلق که جان خود را برای بهروزی و سعادت مردم در طبق اخلاص گذاشتند، دست به خانه تکانی میزنیم، نحوست و پلشتی های آخوندی را از خود دور می کنیم و برای مردم خوب میهن امان «حول حالنا الی احسن الحال» را می خواهیم.
براین منطق باید گفت: ای تدبیر کننده شب و روز و گردش روزگار، حال ما و مردم میهن امان را به پسندیده ترین و نیکوترین وجه تغییر بده.

بقول حافظ:

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

نورزتان پیروز، هر روزتان نوروز