نوروز پیروز , بهاران خجسته باد

سال نو و فرارسیدن مقدم بهاران را به تک تک شما عزیزان، تبریک گفته و ضمن آرزوی سلامتی برای مردم خوب میهنمان، اشرفیان قهرمان و خانواده بزرگ مقاومت ,  به یقین سالی مملو از بهروزی و پیروزی، آنهم پیروزی بر اهریمن دوران یعنی رژیم آخوندی در آغاز این قرن جدید در راه است.