هشتاد و ششمین برنامه رادیو تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون ایران زمین ، سیزده بدر مبارک. با ۸۶مین سبد از مجموعه برنامه های تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، این هفته هم به خانه های شما آمده ایم و امیدواریم که برنامه این هفته نیز مورد قبول و استقبال شما قرار بگیرد. این برنامه شامل جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون امیر کارگر، بهرام مودت، میترا هرسینی، اسماعیل محدث، محمد قرایی و پیمانه شفایی، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران زمین در روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت اروپای مرکزی در فیسبوک کانال پژواک همبستگی پخش می شوند.