هواپیمای اوکرائینی – تلاش مجدد رژیم برای مخفی کاری

با گذشت بیش از صد روز از شلیک عامدانه به هواپیمای مسافربری اوکرائینی از سوی سپا پاسداران و درحالیکه دیکتاتوری ولی فقیه تلاش دارد تا در سایه سنگین ویروس کرونا و تبعات آن برجهان، پرونده این کشتار خونین را لاپوشالی نماید، اما وزیر خارجه اوکرائین همچنان بر استرداد جعبه سیاه و رسیدگی به این پرونده تاکید کرده است.

دراین میان نیز فاش گردید که جواد ظریف، ماله کش جنایات رژیم آخوندی، تلاش گسترده ای بخرج داده تا ضمن توافق با طرف های درگیر در این پرونده، موضوع را با دستیابی به «توافق نامه ای» به پایان برساند، اما داده های بین المللی و بویژه مواضع اخیر دو کشور کانادا و اوکرائین از یک سو و همچنین فشار خانواده ها بازماندگان قربانیان این سانحه دلخراش، روایت دیگری را علیه مطامع آخوندی رقم زده اند.

دراین رابطه یک گزارش بین المللی ( سایت دویچه وله ۱۷ آوریل ۲۰۲۰) تاکید دارد: «دو کشور کانادا و اوکراین که اتباعشان در حادثه ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط شلیک موشک سپاه پاسداران ایران جانشان را از دست دادند، هرگونه سازش با ایران درباره این پرونده را رد کردند».
بدین سان مشخص می شود که رژیم آخوندی بواقع در پشت این کشتار دستجمعی قرارداشته و موضوع شلیک عامدانه به هواپیما با ۱۷۶ سرنشین، حقیقت دارد ، زیرا درغیراینصورت اساسا نیازی به هرگونه «سازش» برسرجان انسان ها نمی بود.

همچنین در راستای تلاش های رژیم برای مخفی کاری و مسکوت نگهداشتن پرونده هواپیمای اوکرائینی، دیکتاتوری ولی فقیه پیشنهاد پرداخت «غرامت بشرط خودداری خانواده‌های قربانیان از پیگیری مستقل این پرونده» را داده است. به موازات این وضعیت نیز باید به هراس حکومت برای استرداد جعبه سیاه اشاره نمود که خود بهترین ادله براین واقعیات فوق می باشند.
در این راستا رژیم آخوندی بشدت از افشاء آخرین مکالکات میان برج پرواز و خلبان تا لحظه سرنگونی هراس دارد و تا به امروز با بهانه های واهی ، تلاش کرده تا موضوع استرداد جعبه سیاه را نیز به مانند جنایت انجام شده، به تاریخ بسپارد.

پیشتر نیز وزیر آدمخوار حکومت در سخنانی، امکان هرگونه استرداد «جعبه سیاه» هواپیمای اوکرائینی را را رد نموده بود. رئیس دستگاه دیپلماسی هپروتی رژیم از موضع طلبکاری «خواستار دریافت نرم افزار» برای خواندن جعبه سیاه گردید و در مصاحبه با سی ان ان، با وقاحت آخوندی گفته بود: «ایران قادر به بارگذاری اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی نیست و با [این وجود]، تهران جعبه سیاه را به دولت‌های خارجی تحویل نخواهد داد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸)

در راستای تقابل با سیاه نمایی و حقه بازی های رژیم آخوندی اکنون کمیته ای از چهار کشور انگلستان، کانادا، افغانستان و اوکرائین برای پیشبرد این پرونده در سطح بین المللی راه اندازی شده است.
وزرای خارجه این کشورها در بیانیه ای اعلام کرده اند: «اعضای این گروه همکاری می‌خواهند به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان اطمینان دهند که وزرای ما همچنان در حال همکاری با یکدیگر هستند. آنها خواستار پذیرش کامل مسئولیت، شفافیت، عدالت و جبران خسارت [از سوی ایران] بوده و نیز خواهان تحقیقات کامل، مستقل و شفاف هستند».

همبستگی ملی