واکسن کرونا- غلط کردم های خامنه ای

ابعاد تنفر اجتماعی از رژیم آخوندی و بویژه فشارجامعه و افکار عمومی علیه سیاست های مخرب خامنه ای برای عدم ورود هرگونه واکسن متعبر خارجی که اکنون به بروز فاجعه انسانی در ایران راه برده است، سرانجام ولی فقیه طلسم شکسته را ناچار به «غلط کردم» انداخت. 

دراین رابطه متولیان حکومتی از اجازه خرید و ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی به کشور خبرداده اند. این سیاست شکست خورده که هزینه سنگین آن را مردم ایران با جان خود پرداخته اند ، بحدی است که صدای رسانه های رژیم آخوندی را نیز بلند کرده است.

برای نمونه روزنامه حکومتی آرمان در مطلبی خطاب به ولی فقیه می نویسسد: «چرا زودتر چنین نکردید و یا چنین نگفتید؟ اگر بنا بود با صدور مجوز از آنچه که منابع مجاز خوانده می‌شود ورود فایزر و مدرنا حل شود، چرا اکنون که مستاصل از اداره این فاجعه در برابر مردم بی‌رمق از ادامه تاب‌آوری روزها هستید؟».

واقعیت در پشت این سیاست ضد انسانی که تا کنون بیش از «۳۶۵ هزار» هموطن ما را به قربانگاه مرگ و نیستی کشانده، آن است که خامنه ای دیگربار شکست یکی از سیاست راهبردی خود را پیش از مرگ تجربه نمود.

خاطرمان هست که وی در ۱۸ اسفند سال ۹۸ بصراحت تاکید کرده بود که «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع است» و سپس افزوده بود: «اینها می‌خواهند واکسن را روی ملت‌های دیگر آزمایش کنند».
بدین سان وی عامدانه راه را برای کشتار جمعی مردم دردمند ایران هموار نمود و با سپردن «تولید واکسن » به بنیاد های مافیایی حکومت مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» به توهم توانمندی رژیم برای تولید دامن زد.

همچنین این خامنه ای زهرخورده بود که در یک فرافکنی و بصراحت واکسن های خارچی را «آلوده» معرفی نمود و افزود: «اگر کارخانه فایزر آنان می‌تواند واکسن درست کند، اول برای خودشان مصرف کنند».

این سخنان در حالی بیان می شد که صدها میلیون شهروند در کشورهای تولید کننده اروپایی و آمریکایی اکنون واکسینه شده و برخلاف ترهات خامنه ای، هیچگونه علائم آلودگی و یا عوارض غیر متعارف جانبی از خود نشان نداده اند.
بدین سان مشخص می گردد که هدف غایی ولی فقیه فرستادن توده های مردم به میدان مین کرونا بوده تا بدین سان با درگیر نمودن جامعه دردمند ایران ، بر موضوع «سرنگونی» و قیام خاک بپاشد.

این رسانه حکومتی در ادامه ضمن اذعان به واقعیت فوق ادامه می دهد: «هیچ‌کس آن همه حرف‌های عجیب و غریب درباره این واکسن‌ها را از یاد نبرده. آینکه بعد از ماه‌ها اظهارات عجیب و غریب در مورد فایزر و مضرات آن در برخی رسانه‌های رسمی کشور از مجوز ورود این واکسن‌ها حرف زده می‌شود مطمئناً به نتایجی ناراحت‌کننده خواهد رسید».

همبستگی ملی