واکنش در برابر مداخله آشوبگرانه رژیم

زینت میرهاشمی

واکنش دولت کویت به حضور دیپلمات تروریستهای رژیم ایران و بسته شدن دفاتر نظامی و فرهنگی رژیم ولایت فقیه در کویت، هزمان با ارائه گزارش دولت آمریکا در رابطه با حمایت رژیم از تروریسم، برگی دیگر به سیاستهای مداخله جویانه رژیم افزود.
روز پنجشنبه ۲۹ تیر، مراکز نظامی و فرهنگی سفارت رژیم ولایت فقیه در کویت تعطیل و به تعداد زیادی از پایوران جمهوری اسلامی در این دفاتر مهلت ۴۵ روزه برای ترک خاک کشور کویت داده شد.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد  «تروریسم جهانی در سال ۲۰۱۶»، در روز چهارشنبه ۲۸ تیر منتشر شد. در این گزارش اعلام شده که رژیم ایران «در سال گذشته میلادی پیشاپیش همه کشورهای حامی تروریسم بوده است». این گزارش بر حمایت جمهوری اسلامی از «گروههای نیابتی» در عراق، سوریه و یمن در جهت «بی ثباتی» منطقه سخن گفته شده است. در رویدادی دیگر روز دوشنبه ۲۶ تیر، وزارت خزانه داری آمریکا از تصمیم خود برای قراردادن «هفت نهاد و پنج کارگزار» رژیم در فهرست تحریمهای خود خبر داد.
گسترش سیاستهای مداخله گرانه و آشوبگرانه رژیم در منطقه نه فقط هیچ چشم اندازی برای صلح و بهبود شرایط مردم این کشورها مهیا نمی کند، بلکه هزینه های زیادی را بر مردم ایران تا کنون تحمیل کرده و خواهد کرد. بر همین منظر به چالش گشیدن سیاستهای ماجراجویانه رژیم در منطقه به نفع صلح و به سود مردم ایران است. 

جنگ خبر