واکنش ضروری فرانسه در برابر اقدامات تروریستی فوق العاده وخیم اطلاعات ملایان

واکنش ضروری فرانسه در برابر اقدامات تروریستی فوق العاده وخیم اطلاعات ملایان،
برای ممانعت از تروریسم ملایان باید بیانیه ۱۹۹۷ اتحادیه اروپا در مورد ماموران و مزدوران اطلاعات آنها را به اجرا گذاشت.

خانم مریم رجوی بیانیه دوم اکتبر وزرای کشور، خارجه و اقتصاد و دارایی فرانسه را واکنش بجا و ضروری در برابر اقدامات تروریستی «فوق العاده وخیم» اطلاعات ملایان در خاک این کشور توصیف کرد.
از سوی دیگر یک مقام دیپلماتیک فرانسه به رویترز گفت: «یک تحقیقات طولانی و موشکافانه و با جزییات توسط سرویسهای اطلاعاتی، ما را قادر ساخت به این جمعبندی برسیم که بدون شک مسئولیت بر عهده وزارت اطلاعات بوده است… سعید هاشمی مقدم معاون وزیر و مدیرکل اطلاعات دستور این حمله را داده است».

به این ترتیب تلاشهای ملایان و عوامل آنها برای اینکه این اقدام تروریستی را به محافل موهوم خودسر در درون رژیم نسبت دهند و خامنه ای و روحانی و ظریف را در ببرند تماما نقش بر آب می شود. دیگر نمی‌توان ظریف و روحانی را که بمب و بمب گذاری را به قربانی نسبت می‌دادند از جنس دیگری وانمود کرد که گویا در تروریسم دولتی مسئولیتی ندارند و از فاشیسم دینی زاده نشده اند.
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در ۲۰ تیر ۱۳۹۷ اعلام کرد:”این اقدام تروریستی ماهها پیش توسط ولی فقیه، رییس جمهور، وزرای خارجه و اطلاعات، دبیر شورای عالی امنیت، سرکردگان سپاه، نیروی قدس و سازمان اطلاعات سپاه و معاون امنیتی- سیاسی دفتر خامنه ای تصمیم گیری و اجرای آن بعهده وزارت اطلاعات گذاشته شد».

مقاومت ایران از سه دهه پیش همواره تاکید کرده است که سرکوب و صدور تروریسم و جنگ افروزی ضامن بقای رژیم آخوندی است و بدون آنها قادر به ادامه حیات نیست و همه باندهای آن در سرکوب و تروریسم و موشک پرانی و جنگ افروزی شریک هستند.
اگر سیاست مماشات مانع اجرای بیانیه ۵ ماده ای ۲۹ آوریل ۱۹۹۷ اتحادیه اروپا علیه تروریسم رژیم آخوندی مبنی بر ضرورت اخراج همه ماموران و مزدوران اطلاعات ملایان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ندادن ویزا به آنها و توقف دیدارهای دو جانبه در سطح وزرا نشده بود، گشتاپوی دینی به خود جرات نمی‌داد در گردهمایی ایرانیان در پاریس بمب گذاری کند. بمب دیپلمات تروریست وزارتخارجه جواد ظریف از همان ماده ای بود که در حملات تروریستی داعش در فرانسه و بلژیک مورد استفاده قرار گرفت. خلافت سنی و خلافت شیعی (ولایت فقیه) تحت نام اسلام به موازات یکدیگر عمل می‌کنند.
پس از قیام مردم ایران در دی ماه ۱۳۹۶ رژیم آخوندی راه نجات خود را در تشدید صدور تروریسم یافته است. توطئه شکست خورده حمله به مجاهدین در آلبانی در مارس۲۰۱۸، اقدام تروریستی علیه اجتماع ایرانیان در پاریس در ژوئن ۲۰۱۸ و دستگیری دو مامور وزارت اطلاعات در آمریکا در اوت ۲۰۱۸ که به آماده سازی های تروریستی علیه مجاهدین مشغول بودند، در این شمار است.

برای ممانعت از تروریسم ملایان در کشورهای اروپایی باید بیانیه ۲۹ آوریل ۱۹۹۷ اتحادیه اروپا در مورد ماموران و مزدوران اطلاعات آنها را به اجرا گذاشت:
“ توقف دیدارهای دوجانبه در سطح وزرا به ایران یا از ایران تحت شرایط کنونی؛
– تأیید سیاست پایه‌گذاری شده کشورهای عضو اتحادیه اروپا جهت عدم تأمین تسلیحات به ایران؛
– همکاری جهت تضمین اینکه ویزاها به ایرانیان مربوط به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی صادر نشود؛
– تمرکز بر اخراج کادر اطلاعاتی ایرانی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا…».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰ مهر ۱۳۹۷(۲ اکتبر ۲۰۱۸)