وجود فساد گسترده در سپاه پاسداران

از فردای رشد و نمو بحران‌های لاعلاج در رژیم آخوندی و با باز کردن دستان آلوده سپاه پاسداران در بخش‌های کلیدی کشور، اکنون برای این واقعیت که ارگان‌های دفاعی و امنیتی تحت امر خامنه‌ای در فساد، غارت و سرکوب غرق گردیده، نیازی به ارائه ادله نیست. 

تازه ترین ارزیابی های سازمان شفافیت بین المللی سخن از آن دارند که رشد و نمو فساد در دستگاه های سرکوبگر رژیم بویژه دوایر اطلاعاتی، امنیتی، بسیج و سپاه پاسداران با تمامی زیر مجموعه های آن دیگر قابل مهار نمی باشند.
این گزارش ضمن بررسی ۸۶ کشورجهان در زمینه فساد در بخش های امنیتی و دفاعی به وجود بحران برای «وضعیت سیاسی، مالی، پرسنلی، عملیاتی، تدارکاتی، امنیتی و دفاعی» برای رژیم آخوندی رسیده است.

بنابراین گزارش «حوزه دفاعی و امنیتی، جمهوری اسلامی را از لحاظ فساد در رده «بحرانی» قرار گرفته است. براساس ارزیابی‌های های این ارگان بین‌المللی که «چندین شاخص شامل وضعیت سیاسی، مالی، پرسنل، عملیاتی و تدارکات حوزه امنیتی و دفاعی» در رژیم آخوندی را بررسی کرده، «در سال ۲۰۲۰ جمهوری اسلامی در تمامی شاخص‌ها امتیاز صفر تا ۱۶ دریافت کرده و از این رو وضعیت «بحرانی» دارد». (سایت حکومتی زیتون ۲۷ آبان ۱۴۰۰) 

واقعیت در دیکتاتوری آخوندی آن است که خامنه‌ای تابه به امروز و تنها با باز گذاشتن دستان سپاه پاسداران و دوایر امنیتی توانسته اوضاع بحرانی کشور و سرنگونی نظام را مهار نماید. ورود سرمایه و دلارهای نفتی به این ارگان‌ها و میدان دادن به فرماندهان سرکوبگر و مشارکت گسترده آنان در دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی نیز بخشی از سیاست انقباض برای دیکتاتوری ولی فقیه می‌باشد.

به یقین کنترل بخش های اقتصادی، مالی، بانک‌ها، دولت، مخابرات، کشتیرانی، هواپیمایی، معادن و صنایع، بنادر، صادرات و واردات، مخابرات، موشکی، اتمی، رادیو تلویزیون و یا وجود ده ها پادگان بزرگ در مناطق مختلف ایران با خود واقعیتی بنام «فساد» در سپاه پاسداران را نهادینه کرده است. 
 
این گزارش در ادامه با اذعان به این واقعیت می افزاید: «بخش دفاعی جمهوری اسلامی در رده «ریسکِ بحرانی فساد» قرار دارد که مهترین عامل آن «ساختارهای نظامی عمدتا مخفی و غیررسمی» مانند سپاه است».

این جملات بدان معنا است که فعالیت های کنونی سپاه پاسداران علاوه بر سرکوب داخلی بر چهار محور صدور نفت، صدور تروریسم و بنیادگرایی و نیز قاچاق متمرکز شده است.
 دراین راستا نیز باید اضافه نمود که برای فعالیت های اقتصادی سپاه ارقام روشنی دردست نیست، زیرا وجود عدم شفافیت در نظام آخوندی و از آنجائیکه مجموعه درآمدها و فعالیت های این ارگان سرکوبگر زیر نظر مستقیم و در تاریکخانه بیت خامنه‌ای صورت می گیرد، تاکنون هیچ آمار و ارقامی از وضعیت مالی و مجموعه فعالیت های اقتصادی آن به بیرون انتشار نیافته است. 

همبستگی ملی