وحوش حشد الشعبی در دانشگاه‌های ایران

تازه ترین داده‌ها از سوی نماینده خامنه‌ای کودک کش در دانشگاه های کشور سخن از ورود نیروهای وحشی حشد الشعبی تحت عنوان «دانشجو» به مراکز آموش عالی را دارند.

وی در این رابطه می گوید: « «ما ضمن استقبال از مراودات علمی و فرهنگی با کشور دوست و برادر عراق و برادران مجاهدمان در حشدالشعبی، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و همیاری اعلام می‌داریم». ( سایت حکومتی رویداد بیست و چهار ۲۰ تیر ۱۴۰۲)

بدین سان مشخص می شود که رژیم درمانده آخوندی تلاش دارد تا به موازات حضور نیروهای سرکوبگر بسیج و لباس شخصی‌ها، از گروه های تروریستی دست نشانده خود در کشورهای همسایه نیز در دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور استفاده نماید.
به یقین هدف اصلی برای تعیین این « سهمیه بندی» واقعیتی بجز افزایش فضای امنیتی علیه دانشجویان آزاده، اساتید و کادرهای علمی و قیام آفرین نیست.

همچنین رئیس مزدور دردانشگاه تهران که طرف اصلی برای توافق با وحوش حشدالشعبی می‌باشد ، در توضیحاتی ، ضمن اشاره به اهدف اصلی رژیم برای این سهمیه بندی، می افزاید: « این دانشگاه را روی دوستان‌مان در حشدالشعبی قرار دادیم و بسترسازی برای پذیرش دانشجویان کشور‌های محور مقاومت (بخوانیم تروریستی) را با همین دیدگاه با جدیت دنبال می‌کنیم».

ابعاد این فضاحت از سوی دیکتاتوری ولی فقیه بحدی است که حتی صدای رسانه ها و باند های رژیم را نیز به آسمان بلند کرده است.
برای نمونه رسانه فوق ضمن به چالش کشیدن این سیاست سرکوبگرانه نوشته است: « امضای توافقی برای جذب دانشجو از یک گروه نظامی، بدون در نظر گرفتن معیار‌های علمی غیر منطقی به نظر می‌رسد. برخی منتقدان می‌گویند ورود نیرو‌های حشدالشعبی عراق به دانشگاهی نظیر دانشگاه تهران به معنای نشستن آن‌ها بر کرسی داوطلبان ایرانی است که بعضا سال‌ها منتظر چنین فرصتی بوده‌اند».

واقعیت در ایران آخوند زده آن است که دیکتاتوری مذهبی از فردای شروع قیام ها با ریزش شدید نیرو ، روحیه باختگی، فرار از خدمت و برهم خوردن تعادل روحی و روانی برای بسیاری از نیروهای سرکوبگر خود دست و پنجه نرم می‌کند.
یک دلیل برای این روند منطقی نیز همان نبود هرگونه چشم انداز برای حکومتی خون ریز، خودکامه و سرکوبگر می باشد که بدلیل نبود پایگاه اجتماعی و فشار توده های بجان آمده ، تنها با حربه سرکوب و خون ریزی بر اریکه قدرت باقی مانده است.

بدین سان می توان به نیاز شدید رژیم آخوندی برای جایگزین نمودن نیروهای زهوار دررفته خود رسید، امری که اکنون نه تنها به گروه تروریستی حشد الشعبی ، بلکه فراتر از آن نیروهای دست نشانده سپاه در لبنان، بخش‌هایی از فلسطین و گروه های بنیاد گرا در بسیاری از کشورهای آفریقایی را نیز در بر می گیرد.

این گزارش در ادامه به این واقعیت اعتراف کرده و می افزاید: «بر اساس گزارش‌های منتشر شده در وزارت علوم، رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور که نهاد وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی‌اند، جامعه المصطفی العالمیه و حتی حزب‌الله لبنان و جنبش امل هم در گزینش دانشجویان خارجی در ایران نقش بازی می‌کنند».

همچنین باید به دستان آلوده نیروی تروریستی قدس در این پروژه اشاره نمود که در دوران پاسدار کودک کش قاسم سلیمانی و ابومهدی ، رئیس این گروه تروریستی راه اندازی شده است.

دراین راستا نیز مقام حشدالشعبی اعتراف کرده است که ورود نیروهای حشد الشعبی به دانشگاه های ایران «با نظارت ابومهدی و همراه با قاسم سلیمانی » به توافق رسیده که برای نخستین بار اعزام « ۹۵ نفر از دانشجویان ما برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران » راه اندازی گردید.
همبستگی ملی