ورشو- گرانیگاه خواسته‌های مردم ایران برای سرنگونی رژیم

پایتخت لهستان روز گذشته شاهد دومین روز تظاهرات ایرانیان آزاده و اشرف نشانان برای رساندن پیام مردم ایران به جهانیان بود.

با نیم‌نگاهی به روند تحولات در ورشوطی روزهای گذشته و نتایج اعلام شده از این کنفرانس که به‌صراحت می‌توان در مواضع رسمی کشورهای شرکت کننده رؤیت نمود، بسیاری اکنون براین عقیده هستند که پایتخت لهستان طی روزهای گذشته، به گرانیگاه حمایت جامعه بین‌المللی از مردم و مقاومت ایران و خواسته‌های به‌حق آن برای تغییر و سرنگونی رژیم آخوندی تبدیل شده بود.

بسیاری از کارشناسان مسائل دیپلماتیک به‌درستی براین باور هستند که حضور گسترده ایرانیان آزاده، یاران مقاومت ایران و همچنین حامیان بین‌المللی مجاهدین در صحنه، به یقین تأثیرات بسزایی در روند کنفرانس «صلح، امنیت و ثبات برای خاورمیانه» و تصمیم‌گیری‌های آن برجا گذاشته است. حضور شهردار جولیانی، سید احمد غزالی و یا سناتور توریسلی بهمراه بسیاری دیگر از سیاستمداران، حقوق‌دانان و حامیان حقوق بشر ترجمان این واقعیت می‌باشند.

برای نمونه شهردار جولیانی قاطعانه ضمن به چالش کشیدن هرگونه مماشات با رژیم آخوندی تاکید کرد: «باید حق مردم ایران برای مقاومت شناخته شود. تفاوت ایران با سایر کشورها این است که یک آلترناتیو وجود دارد این آلترناتیو مقاومت ایران است و رئیس‌جمهور آن خانم مریم رجوی است».

براین منطق است که طی روز گذشته ما شاهد موضعگیری های شدید شرکت‌کنندگان علیه سیاست‌های مخرب دیکتاتوری خامنه‌ای بوده‌ایم.
عدم دعوت از رژیم آخوندی که با تمامی عجزولابه‌های آخوند روحانی، تلاش داشت تا به طریق ممکن کنفرانس را به تعطیلی بکشد، گویای واقعیتی بنام «عدم مشروعیت» دیکتاتوری مذهبی در میان جامعه بین‌المللی است.

همچنین شرکت ۶۰ کشور که بسیاری از آنان در سطح وزیر خارجه و یا معاون نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور شرکت بودند، همچنین حضور ۲۲ کشور اسلامی و عربی از اتحادیه عرب و یا بسیاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا داوطلب عضویت در این اتحادیه، مبین این حقیقت بود که جامعه جهانی مصمم است تا بر سیاست مماشات خط پایان کشیده و در کنار مردم ایران قرار بگیرد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا که شخصاً در این همایش بین‌المللی شرکت کرده بود طی سخنانی به‌صراحت براین نکته انگشت گذاشت و تاکید نمود: «در سال ۲۰۰۹ مردم ایران به پا خاستند ولی وقت دولت ما قطعنامه دوحزبی را برای پیگیری آن را دنبال نکرد
و جامعه جهانی فرصت را برای رویارویی با رژیم از دست داد اما اکنون دیگر نه!
این بار همه ما باید محکم و قدرتمند بایستیم. پرزیدنت ترامپ قول داد در کنار مردم خوب ایران
و در مقابل سرکوب کنندگان خواهد ایستاد».

همبستگی ملی