ویروس خامنه‌ای – تاکتیک فرار به جلو!

تازه ترین سخنان خامنه ای، این حاکم مستبد و سرکوبگر در جمع فرماندهان مزد بگیر نیروی هوایی به یقین ترجمان وضعیت زار و بی رمق رژیمی است که با مجموعه عظیمی از ابر بحران ها در حال فروپاشی می باشد.
وی که در وارنه نمایی و زدن «تاکتیک فرار به جلو» ید طولایی دارد، به مجموعه ای از مصائب و بدبختی های حکومت آن چنان اشاره می کند که اگر کسی در دیکتاتوری ولی فقیه زندگی نکرده و یا طعم بدبختی و فلاکت، سرکوب، شکنجه، اعدام، ترور، رکود اقتصادی، بیکاری، تورم و گرانی در رژیم آخوندی را نچشیده باشد، تصور خواهد کرد که ایران آخوندزده اکنون همان «بهشت برین» برروی این کره خاکی است!
یک نمونه تحریف حقایق از سوی خامنه ای که خود مسئول اصلی برای بروز رشد آمار قربانیان کرونا در کشور می باشد، بیان این جملات است که «من همواره مقید به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و عمل به توصیه‌های پزشکان هستم و در استفاده از ماسک اصرار دارم و چند ماه قبل نیز نوبت سوم واکسن را دریافت کردم». (خبرگزاریر حکومتی ایلنا ۱۹ بهمن ۱۴۰۰) 
امروز دیگر به هیچ کس پوشیده نیست که خامنه ای با اتخاذ عامدانه سیاست عدم ورود واکسن های معتبر به کشور و بیان این جملات که «مسئله مهمی نیست، زیاد هم بزرگش نکنید»، تلاش نمود تا از پاندمی کرونا برای حفظ و بقاء حاکمیت فرصت خریده و بدین سان جامعه دردمند ایران را با بیش از نیم میلیون قربانی به روزگار سیاه بکشاند.
در آن دوران نیز خاطرمان هست که بسیاری ازکادرهای عامی، متخصص و پزشکی به کرات در نامه و شکوائیه گوناگون از وی خواستار اتخاذ اجازه برای ورود واکسن به کشور و همچنین آزاد نمودن منابع مالی برای خرید آن شده بودند، امری که بکرات از سوی خامنه ای و دولت های دست نشانده بیت ولی فقیه رد گردید. 
همچنین ولی فقیه طلسم شکسته بدروغ از«کارهای بزرگ و حماسه‌آمیزی در طول این چند دهه در عرصه‌های گوناگون همچون اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی، بهداشت و درمان، صنعتی، دینی و فرهنگی، دیپلماسی و سیاسی، دفاعی و امنیتی» سخن می گوید. 
دراین راستا و با نیم نگاهی به داده ها و آمارهای حکومتی، بخبوی می توان به واقعیت های دیگری که تماما نشان از شکست سیاست های استراتژی رژیم در زمینه های اقتصادی، تولیدی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی را دارند، رسید. 

خامنه ای در حالی بخود «مدال طلا» هدیه می کند که بنابرآخرین ارزیابی‌های رژیم آخوندی از «۷۰ میلیون» ایرانی زیر خط فقر، قریب «۱۰ میلیون خانوار» زیر خط مطلق بسر می برند که ترجمان «۳۳ میلیون» ایرانی می باشند. رکود اقتصادی با «رشد صفردرصدی» طی یک دهه گذشته ، سقوط ۴ هزار برابری ارزش ریال در برای ارزهای خارجی، افت «۳۳ درصدی» سرانه درآمد ها، فرار مغزها ، تورم ۵۰ درصدی ، سقوط ارزش های فرهنگی و اجتماعی ، فساد حکومتی، انعقاد قراردادهای وطن فروشانه، بخش های دیگری از کارنامه سیاه رژیم آخوندی را تشکیل می دهند.
به یقین تنها موردی را که خامنه‌ای درست گفته است، همان «بسط و گسترش» پروژه های موشکی، اتمی و یا صدور بلوا و تروریسم به کشورهای همسایه و اسلامی است که در پوش واژه هایی مانند «امنیت» پنهان شده است. 
پیام اخیر خامنه ای هیج سنخیتی برای آینده ای روشن و یا «نوید بخش فردایی بهتر» برا ی مردم ایران نیست، زیرا وی به مانند تمامی دیکتاتوری ها عهد کرده است تا از جامعه دردمند ایران انتقام بگیرد. این حقیقت را می توان بخوبی در بکارگیری جملاتی مانند «تهاجم ترکیبی جبهه دشمن» و یا«نمی‌توانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم» رویت نمود. 

همبستگی ملی