ویروس خامنه‌ای – اعتراف به‌وجود بلبشو در ساختار حاکمیت

تازه‌ترین سخنان پاسدار قالیباف مبنی بر این‌که«هیچ اثری از تصمیم و مدیریت در کشور وجود ندارد و هیچ‌کس نمی‌داند چاره و راه‌کار کجاست» ترجمان همان واقعیتی به‌نام وجود بلبشو و سوء‌مدیریت در دیکتاتوری ولی‌فقیه را دارند.

این واقعیت را اکنون به‌خوبی مردم دردمند ایران در وجود ناعدالتی، تبعیض، سرکوب، رکود شدید اقتصادی و تولیدی، نبود چشم‌انداز، عدم رفاه و آسایش، از هم پاشیدگی بخشهای درمانی، افت ارزش پول ملی و مجموعه مناسبات رژیم آخوندی با دنیای خارج را به‌خوبی لمس می‌کنند.

سخن از مجموعه تضادهای ساختاری در یک دیکتاتور سرکوبگر می‌باشد که تنها به ضرب سه عامل یعنی«سرکوب، صدور بنیادگرایی و تروریسم» بر اریکه قدرت باقی مانده است.

پاسدار قالیباف در ادامه بدون نام بردن از آخوند جلاد ابراهیم رئیسی می‌افزاید: «در اوج این‌که عنوان می‌شود ما پولی در کشور نداریم، حداقل ۱۶۰میلیارد دلار فقط برای انرژی فسیلی هزینه می‌کنیم، در حالی که می‌دانیم ۵۰درصد این انرژی فسیلی هدر می‌رود»

خاطرمان هست که بیشترین درآمدهای حاصله از سرمایه‌های ملی کشور تنها طی دو دوره ریاست‌جمهوری پاسدار احمدی‌نژاد نصیب دیکتاتوری ولی‌فقیه گردید. بر این اساس پمپاژ دلارهای نفتی به درون ساختار فاسد رژیم آخوندی به یقین نقش ویژه‌یی برای رشد ۱۲ ابر بحران، انگل‌های حکومتی و تولید آقا زاده‌ها با انواع و اقسام باندهای مافیایی ایفا نموده است.

یک نمونه این واقعیت را باید در برهم خوردن تعادل جامعه و بروز شکاف عمیق طبقاتی و نیز رشد و نمود«ابر سرمایه‌داران» حکومتی در این دیکتاتوری رویت نمود.

بدین سان بخش بزرگی از جامعه به جرگه«رعیتها» پیوسته و هر روز فقیر و فقیرتر گردیده‌اند و بخش کوچکی با رانت‌خواری، دزدی، غارت، اختلاس و چپاول اموال ملی به« برج نشینهای حکومتی» تبدیل شده‌اند.

در رأس این باند فاسد نخست شخص خامنه‌ای با مجموعه عظیمی از زیرساختارهای اقتصادی و مالی قرار دارد که بنابر ارزیابیهای خارجی به سقف ۹۷میلیارد دلار می‌رسد.

پاسدار قالیباف که خود بخشی از سیستم فساد به‌ویژه در دوران پست شهرداری در تهران می‌باشد، ناخواسته به واقعیات فوق اعتراف کرده و ادامه می‌دهد:« ما در هر کجای کشور که دست می‌گذاریم ناترازی داریم، به ناترازی در جذب نیرو، تمرکز قدرت، صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بین اختیار و مسئولیت و ناترازی در جایی که درآمد ۱۱۰میلیارد دلار داریم اما تورم دو رقمی را شاهد هستیم، وقتی ۲۰میلیارد درآمد داریم و باز هم کسری بودجه و تورم را شاهدیم» (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۴شهریور ۱۴۰۰).

هم‌چنین ابعاد سوء‌مدیریت و بلبشو در دیکتاتوری ولی‌فقیه بحدی است که به‌قول وی«وقتی در جلسات می‌نشینیم به قدری طرح مسأله می‌کنیم که هیچ‌کس نمی‌داند چاره و راه‌کار کار کجاست».

همبستگی ملی