ویروس خامنه ای – تزریق پول بدون پشتوانه

به یقین یکی از سیاست های مخرب رژیم آخوندی در زمینه مالی و شبحی بنام «اقتصاد» در ایران آخوندزده، همان پروژه بی انتهایی بنام «تزریق پول بدون پشتوانه» به بازار می باشد.

دراین رابطه بانک مرکزی در رژیم آخوندی در تازه ترین داده ها اعتراف کرده که حجم نقدینگی اکنون به سقف «۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان» رسیده است.
براساس این گزارش این حجم عظیم از پول بدون پشتوانه تنها طی کمتر از یک سال گذشته با رشدی معادل «۳۴ درصد» روبرو گردیده است.

روزنامه حکومتی اعتماد ( ۲۰ اسفند ۱۳۹۹) در این رابطه گزارش کرده: «میزان نقدینگی در پایان بهمن ماه امسال به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در این میان، حجم پایه پولی در بهمن امسال ۴۳۶ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان بوده است».

واقعیت در دیکتاتوری فاسد آخوندی آن است که دولت شیخ حسن روحانی با اتخاذ سیاست تزریق پول به بازار، به اشتباه براین باور بود که النهایه خواهد توانست تا به رکود تولیدی ترمز زده و بدین سان اقتصاد ورشکسته حکومت را از بحران خارج نماید. اما اکنون شاهد هستیم که این سیاست بغایت ضد ملی نه تنها به بار ننشسته، بلکه در روند منطقی خود به بروز تورم و گرانی افسار گسیخته نیز راه برده است.

براین منطق و برخلاف ادعاهای آخوند روحانی تنها چیزی که در این رژیم «چرخیده» است، همان «سانتریفیوژها» و برنامه های مخرب اتمی بوده و اقتصاد تک پایه یی ایران همچنان با بحران های متعدد از جمله نبود سیاست های راهبردی دست و پنجه نرم میکند.

این گزارش در ادامه قدری به عمق بحران نقدینگی رفته و سپس می افزاید: «در یک‌ماهه بهمن ۹۹، بالغ بر ۱۷.۱ هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه شده است. به عبارت دیگر، روزانه ۵۷۰ میلیارد تومان «پول پرقدرت» توسط بانک مرکزی به اقتصاد ایران «تزریق» شده است».

براین منطق دست بردن در صندوق های مختلف از جمله بانک مرکزی اکنون به صنعتی نوین در دیکتاتری ولی فقیه تبدیل شده است. این حجم عظیم از نقدینگی که بواقع در تاریخ جهان بی سابقه است، اکنون نه تنها پول ملی را در مقابل ارزهای خارجی بی ارزش نموده ، بلکه فراتر از آن به چشم انداز ورشکستگی برای بانک مرکزی نیز راه برده است.

گرچه رژیم آخوندی بر این شیوه بسیار پرمخاطره بظاهر «استقراض» نام نهاده، اما واقعیت آن است که بانک مرکزی بدلیل نبود درآمد های خارجی اکنون صرفا به «چاپخانه ای» برای تولید پول بدون پشتوانه تبدیل گردیده که هیچ چشم اندازی برای خروج از آن متصور نیست.
رسانه های حکومتی از این پدیده نوظهور با تعاریفی مانند «پول توهمی» نام می برند که ترجمان ورشکستگی مالی برای رژیم آخوندی و بانک مرکزی می باشد.

همچنین این گزارش درادامه با اعتراف به این واقعیت می افزاید: «بانک مرکزی می‌گوید از بهمن ماه سال گذشته تا انتهای بهمن ماه سال جاری، ۱۰۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه شده است. این اعداد به معنای آن است که «رکورد» دیگری در چاپ پول در بازه‌ای یک‌ساله شکسته شده است».

همبستگی ملی