ویروس خامنه ای – پوست و استخوان مرغ هم به غذای ایرانیان اضافه شد!

بحران فقر و فلاکت در دیکتاتوری فاسد و غارتگر آخوندی هر روز تصویر تازه ای از خود به بیرون ساطع می کند.

تازه‌ترین نمونه این وضعیت ضد انسانی را می توان در افزایش خرید و مصرف «پوست، استخوان و مواد دور ریزمرغ» مشاهده نمود. دراین رابطه سایت حکومتی اقتصاد پویا (۲۶ دیماه ۱۴۰۰) ضمن اعتراف به افت شدید قدرت خرید مردم از جمله می نویسد: «گزارشهای منتشر شده از وضعیت معیشتی مردم نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مردم توانایی خرید انواع گوشت و مرغ را ندارند و بیشتر مراجعات مردم جهت خرید استخوانها و سایر موارد دور ریز اســت». 
این جملات به معنای وجود واقعیتی بنام رشد شدید فقر در ایران آخوندزده می باشد. براین اساس شاهد هستیم که به یمن سیاست تولید فقر از سوی دیکتاتوری ولی فقیه، فاصله دهک های اجتماعی بویژه میان دهک اول تا دهک هشتم عملا بسته شده و بدین سان قریب ۷۰ میلیون ایران به زیر خط فقر کشیده شده اند.
دراین راستا تازه‌ترین آمارهای رسمی از سوی رژیم آخوندی سخن از وجود «۱۰ میلیون خانوار» زیر خط فقر مطلق را دارند که به معنای وجود حداقل «۳۵ میلیون» شهروند ایرانی می باشند. 
ابعاد فقر و فلاکت در ایران آخوندزده را اکنون مردم دردمند ایران در کوچه و خیابان ها بوضوح مشاهده می کنند. تصاویر کودکان کار، زنان خیابانی، وجود بیش از ۴ میلیون معتاد، تورم بالای ۵۰ درصد، خیل عظیم بیکارن و یا پدیده‌هایی مانند کارتن خوابی، ماشین خوابی، پشت بام خوابی، گور خوابی و در نمونه جدید آن «چاله خوابی» تماما ماحصل سیاست های رژیم آخوندی می باشند.
همچنین این وضعیت که خود را در شکاف عمیق طبقاتی نیز به ثبت رسانده، بحدی است که اکنون بدلیل فشارهای اجتماعی و عمق تنفر از دیکتاتوری ولی‌فقیه، رسانه های حکومتی مملو از اخبار مربوط به فقر و فلاکت می‌باشند. دراین راستا نیز شاهد هستیم که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بیهوده تلاش دارد تا بر ابعاد این واقعیت خاک بپاشد و اوضاع درب و داغان اقتصادی و معیشتی مردم را عادی جلوه دهد.
تازه ترین نمونه برای تبلیغات حکومتی را می توان در پخش عامدانه این خبرکه گوئیا «خط فقر در برای یک خانواده ۴ نفره چهار میلیون تومان» می باشد، بخوبی محک زد. 
دراین رابطه معاون حکومتی در وزارت رفاه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی!! با بی‌شرمی مدعی گردیده: «حقوق کمتر از ۱۰‌میلیون تومان زیر خط فقر نیست»! وی سپس می افزاید: «خط فقر به طور میانگین در کشور برای خانوار ۴ نفره حدود ۴‌میلیون تومان و برای تهران کمی بیشتر و نزدیک به ۵‌میلیون تومان است». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۲۷ دیماه ۱۴۰۰)
این دروغگوی های آشکار و عامدانه در حالی است که ماه گذشته رسانه های حکومتی برای نمونه سایت جماران از وجود خط فقر ۱۲ میلیون تومان درماه خبرداده بودند. دراین گزارش (۱۵ آبان ۱۴۰۰) تاکید گردیده: «آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر بوده که قطعاً این آمار محافظه کارانه محاسبه شده و سبد معیشت یک خانوار۳.۲۴ نفره کشور رکورد دوازده میلیون تومان را در نوردیده است».

همبستگی ملی