ویروس ولایت از کرونا سبقت گرفت

مهرداد هرسینی

فرمان اخیر خامنه ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن های معتبر آمریکایی و اروپایی که با بازتاب بسیار منفی و لعن و نفرین میلیون ها ایرانی روبرو شد، به یقین آن روی سکه طینت ضدانسانی رژیمی است که در سایه ویروس کرونا سیاست راهبردی خود را بر«کشتار دستجمعی» بنا نهاده است.

نخستین عامل این هراس منطقی برای آخوندهای ضدبشر همان پتانسیل بالای جامعه برای خیزش و قیام علیه جباریت حکومتی است که همواره با صدور بحران، حال به داخل و یا خارج از مرزها، تلاش دارد تا سرنگونی محتوم خویش را عقب بیاندازد.
 
چنین سیاست های تجربه شده و شکست خورده ای را ما در نمونه هایی مانند سفارت گیری، جنگ ضد میهنی و ادامه عامدانه آن، با هدف «سرکوب نیروهای دمکراتیک و مهار جامعه» تجربه کرده ایم.
براین اساس ، هر زمان که دیکتاتوری ولی فقیه در محاصره جامعه و مقاومت ایران قرار می گیرد، با راه اندازی چنین سرپوش هایی، اذهان عمومی را منحرف نموده و بدین سان به جنگ علیه جامعه و مردم می پردازد.

خامنه ای در حالی از ممنوعیت دارو به کشور سخن به میان می آورد که دستگاه های تبلیغاتی وی بدروغ از بام تا شام موضوع «تحریم های دارویی و پزشکی» و یا «عدم امکان برای تبادلات ارزی» را بهانه ای برای عدم رسیدگی عاجل به مردم دردمند میهن امان اعلام می کنند.
با این «محمل ولایی» حاکمیت تلاش دارد تا بی عملی و عدم اختصاص بودجه و یا راه اندازی سیاست های ضربتی را که اکنون حتی در کشورهای بی بضاعت آفریقایی نیز در دستور کار قرارگرفته اند، بطرقی «توجیه» نماید.

براین اساس ولی فقیه زهرخورده و طلسم شکسته ضمن «سیاسی» کردن موضوعی بنام «خرید واکسن»، تلاش می کند تا با خرید وقت، همچنان میلیون ها تن از هموطنان ما را با ویروس مرگبار کرونا و تبعات مخرب آن درگیر نگهدارد. ابعاد فضاحت فرمان ولی فقیه بحدی است که مدیر اجرایی برنامه فوریت‌های سلامت سازمان بهداشت جهانی، ضمن به چالش کشیدن نیات پلید آخوندی گفته است: «این سازمان بارها تاکید کرده که کرونا را سیاسی نکنید و حالا هم می‌گوید لطفا ماجرای واکسن را سیاسی نکنید».

در این راستا سیاست کلی رژیم آخوندی همچنان بر «افزایش مرگ و میر» و رشد و نمو نارسائی های کاذب از جمله دارو، درمان و رسیدگی های پزشکی استوار گردیده است.
این وضعیت ضد انسانی بحدی است که بنابرداده های میدانی از سوی سازمان مجاهدین، آمار قربانیان کرونا اکنون از مرز ۲۰۱ هزار نفر نیز گذشته و چشم اندازی نیز برای کنترل بحران اساسا موجود نمی باشد. افزایش رزانه آمار مبتلایان و یا جان باختگان و همچنین عبور یکی پس از دیگری شهرها از «خط قرمز»، تماما مهر تائیدی بر این واقعیت می باشد که ویروس ولایت صد البته از کرونا سبقت گرفته است.

همچنین باید به دروغ های عامدانه از سوی شخص ولی فقیه و یا شیخ حسن روحانی در زمینه تلاش های حکومت برای به زیر سوال بردن واکسن های خارجی و یا احتمال تهیه واکسن داخلی اشاره نمود تا پازل این بحران عمدی روشن تر گردد.
آخوند روحانی بطرز وقیحانه ای در این رابطه می گوید: «شرکتهای خارجی می‌خواستند واکسن‌هایی را به ما بدهند که روی مردم ایران آزمایش شود، وزارت بهداشت مانع شد»!

گذشته از این خرعبلات آخوندی که بواقع مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد، باید به شیوه های مافیایی خامنه ای که در «دزدی و کلاهبرداری» اینترنتی ید طولایی دارد و ارتش سایبری وی شبانه روز مشغول «هک کردن» اطلاعات در کشورهای مختلف می باشند ، اشاره نمود.
براین اساس ولی فقیه اکنون جملگی دوایر مختلف سرکوب و اطلاعاتی حکومت را در این مورد راه اندازی نموده تا ضمن هک کردن اطلاعات پزشکی و داروئی از شرکت های معتبر خارجی، بویژه نمونه اخیر آن از شرکت فایزر – بایون تک در آمریکا، به مجموعه ای اطلاعات پایه ای برای تهیه واکسن دست یابد.

سخنان اخیر ولی فقیه و تاکیدات متولیان فاسد آخوندی مبنی بر چشم انداز تهیه واکسن داخلی طی ماه های آتی، آنهم در شرائطی که رژیم اساسا از زیربناهای علمی و تخصصی لازم برخوردار نمی باشد، به این شک و شبهه ها ضریب دو چندان میزنند.

همچنین ابعاد بی اعتباری خامنه ای در میان مردم حتی در میان «خودی های نظام» بحدی است که برای نمونه روزنامه حکومتی آرمان ( ۲۵ دیماه ۱۳۹۹) ضمن به سخره گرفتن سیاست های ولی فقیه از جمله اعتراف کرده است: «اظهارات چند روزه برخی مقامات و مسئولان بیشتر بر گمانه‌زنی‌ها و البته شائبه مسیر سیاسی در بحث واکسن کرونا افزوده است؛ اظهاراتی که بعضاً یا دستمایه طنز مردم در شبکه‌های اجتماعی شده است یا باعث زیر سؤال رفتن این استراتژی می باشد».

بله در یک کلام باید گفت که خامنه ای یکبار دیگر بازی بر سر سلامت برای میلیون ایرانی را باخت و هرچه بیشتردر جامعه دردمند ما «بور و خوار و ذلیل» گردید.

همبستگی ملی