ویروس ولایت – اعتراف به جنایت سازمان داده شده

تازه ترین سخنان از سوی رئیس ستاد مبارزه با کرونا مبنی براینکه «اجازه خرید واکسن را نداند» به یقین سخن از جنایت سازمان داده شده از سوی رژیم آخوندی و بویژه شخص خامنه ای را دارد.

زالی در رابطه با بی عملی رژیم برای در نخستین روزهای ورود کرونا به کشور می گوید: «وقتی اولین مورد کرونا در قم مشاهده شد خواهان قرنطینه قم شدم و گفتم انتخابات شهر قم تعطیل شود، اما بعضی‌ها مرا مسخره کردند و گفتند این بیماری را براحتی کنترل می‌کنیم». (سایت حکومتی انتخاب ۲۲ مرداد ۱۴۰۰)

این جملات ترجمان همان سیاست مخرب از سوی شخص خامنه ای است که قریب هفت ماه پیش نیز، از ورود هرگونه واکسن معتبر خارجی به ایران جلوگیری نمود. ولی فقیه با راه‌اندازی این سیاست ضد مردمی، باد کشت و مردم دردمند ایران باید اکنون توفان ناشی از این سیاست مخرب را با قربانیان هرچه بیشتر درو کنند.

آمار قربانیان بقدری وخیم و اسفناک است که کارگزاران حکومتی نیز از وجود «۱۵۰۰ قربانی» در روز خبر می دهند. دراین رابطه شبکه های اجتماعی مملو از ویدئو و تصاویر از پر شدن سردخانه ها و نبود امکات در گورستان ها برای دفن قربانیان در شهرها می باشند.

دراین راستا نیز شاهد فریاد کادرهای شریف درمانی و پزشکی بدلیل نبود امکانات، دارو، تخت، وسائل درمان و بودجه که خود اکنون بخش دیگری ازآمار قربانیان را تشکیل می دهند می باشیم.

این کارگزار حکومتی که خود نقش مستقیمی در جنایت علیه مردم ایران را دارد ، در ادامه می افزاید: «کمک‌های جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه برگرداندیم در حالی که اطلاعات چندانی درباره ویروس نداشتیم و از مشاوره‌های بین المللی استفاده نکردیم».

به یقین این جملات همان نخ نبات فاجعه ای است که خامنه ای جنایتکار برای مردم میهن مان رقم زده است. سخن از نسل کشی دیگری است که بسیاری از کارشناسان آن را با قتل عام های سیاسی در دهه ۶۰ و یا ۶۷ مترادف دانسته و از دور دیگری از «جنایت سازمان داده شده » سخن می گویند.

هدف دیکتاتوری ولی فقیه از این سیاست ضد انسانی همانا درگیر کردن جامعه با تبعات ویروس کرونا برای مقابله با سرنگونی نظام می باشد. به میدان مین فرستادن مردم در حالی است که خامنه ای با عدم خرید واکسن اکنون قریب ۳۵۸ هزار هموطن نا را به جولانگاه مرگ و نیستی کشانده و میلیون ها خانوار را مبتلا و یا با تبعات آن درگیر نموده است.

زالی با اذعان به این واقعیات اضافه می کند: «وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند، ما به‌جای مشورت با آن‌ها، مدام از آن‌ها می‌خواستیم در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. ما آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم».

به یقین این جملات اعتراف به جنایت علیه بشریت می باشد و در خور رسیدگی از سوی جامعه بین‌المللی است، زیرا در حالیکه خامنه ای سالانه ده‌ها میلیارد دلار برای صدور تروریسم، کمک به نیروهای نیابتی در کشورهای همسایه و اسلامی و یا خرید های تسلیحاتی و اتمی هزینه می کند، برآورد های کارشناسانه سخن از آن دارند که خرید واکسن معتبر خارجی النهایه به رقمی کمتر از یک میلیارد دلار برای کل جمعیت ایران بالغ می گردید.

زمان آن فرا رسیده تا خامنه ای و تمامی کسانیکه در این جنایت سهیم هستند از سوی مراجع بین المللی تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.

همبستگی ملی