ویروس ولایت – بحرانی به‌نام نبود سرمایه‌گذار

سیاه چاله اقتصاد مقاومتی که ترجمان ریاضت دادن عامدانه به جامعه دردمند ایران می‌باشد، اکنون سایه مخرب خود را بر تمامی زمینه‌های تولیدی، معیشتی و اجتماعی با گسترش فقر و فلاکت انداخته است.

به یقین به‌دلیل وجود این سیاست به‌غایت بست که پیش‌تر از سوی خامنه‌ای به‌عنوان«محور مبارزه» با تحریم‌ها اعلام گردیده، اکنون فرار سرمایه و عدم ورود هر گونه سرمایه‌گذار خارجی به واقعیتی انکارناپذیر در ایران تبدیل شده است.

از جمله علائم برای این واقعیت را می‌توان در زمینه تولیدات داخلی، برای نمونه در بخشهای خودرو و قطعه‌سازی که تماماً بخشی از تیول سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای می‌باشند، مشاهده نمود.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به وضعیت بحرانی برای رژیم آخوندی می‌نویسد:«برای آوردن خودروساز خارجی، باید دو مشکل اساسی را حل کنیم. یکی اف.ای.تی.اف و دیگری برجام» (سایت حکومتی خبرفارسی ۹مهر ۱۴۰۰).

ترجمان این جملات به‌معنای وجود بن‌بست برای دیکتاتوری ولی‌فقیه در زمینه کشاندن پای سرمایه‌داران به بازار پر خطر در ایران آخوندزده می‌باشد. بدین سان شاهد هستیم که طی سه سال گذشته و با شدت گرفته بحران میان رژیم آخوندی و جامعه بین‌المللی، نه تنها هیچ سرمایه‌گذاری وارد کشور نگردیده، بلکه فراتر از آن بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی نیز«عبای خامنه‌ای» را به لقای وی فروخته و به خارج کشور مهاجرت کرده‌اند.

در رابطه با این روند بحرانی رئیس حکومتی در انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌افزاید:«تا این دو مسأله حل نشود هیچ شرکتی حتی شرکت‌های چینی حاضر نیستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند» (همان منبع بالا).

هم‌چنین بحران رکود اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه تنها به یک یا چند بخش اکتفا نمی‌کند، بلکه اکنون تمامی صنایع بزرگ و متوسط و حتی بخشهای سابقا پردرآمدی مانند صنعت نفت و گاز را نیز در برگرفته است.

نبود بودجه برای بهینه سازی بسیاری از بخشهای صنعتی، وجود مالیاتهای سنگین، فساد سازمان داده شده حکومتی و اقتصاد رانتی و به‌ویژه عدم ثبات برای حکومت، اکنون تبعات جبران‌ناپذیری خود را بر کشور وارد کرده است.

یک رسانه دیگر حکومتی ضمن اعتراف به این وضعیت بحرانی می‌نویسد:«یکی‌یکی حوزه‌های مختلف را که با هم بررسی کنیم، یعنی به اقتصاد رجوع کنیم و از وضعیت بد اقتصادی مملکت بنویسیم، از معیشتی که اصلاً خوب نیست، از فقر و بیکاری که روزبه‌روز بیشتر می‌شود و شکاف طبقاتی که تبدیل به دره‌یی عمیق شده است» (سایت مجاهدین خلق به‌نقل از روزنامه حکومتی فرهیختگان ۱۰مهر ۱۴۰۰).