ویروس ولایت – بودجه سال آینده به کام سپاه

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی سرانجام بودجه انقباضی برای مردم، اما بیش‌ازحد انبساطی برای سپاه سرکوبگر سپاه پاسداران را به مجلس حکومتی ارائه داد. 

براین اساس بودجه سپاه پاسداران با افزایش «۵۸ درصدی» به سقف «۹۳ هزار میلیارد تومان» رسیده است. هم‌چنین در لایحه بودجه سال آینده، حذف «ارز ۴۲۰۰تومانی»، افزایش «۵۶ درصدی» بودجه صداوسیما و افزایش ۱۰درصدی برای «کارکنان دولت» نشان از واقعیتی به‌نام هر چه بیشتر فربه‌شدن ترجمان‌های حکومتی دارند. 
این وضعیت در حالی است که آخوند رئیسی در راستای سیاست انقباض و پیشبرد اقتصاد ریاضتی دست به کاهش شدید بودجه برای بخش‌های مهمی مانند آموزش‌وپرورش، درمان و دارو، خدماتی و عمران و هم‌چنین سرمایه‌گذاری زده است. 
بدین‌سان از هم‌اکنون می‌توان به تشدید بحران‌های داخلی به‌ویژه درزمینهٔ معیشت مردم و کشانده شدن هر چه بیشتر جامعه به فقر و فلاکت پی برد. در این راستا افزایش بودجه برای نیروهای سرکوبگر به‌موازات فشار بر اقشار ضربه خورده با بستن انواع و اقسام و مالیات‌های سنگین تماماً بینه‌ای برای نکات فوق است. 
هم‌چنین دولت نحس سیزدهم نیز به‌مانند دولت‌های پیشین راه‌کار برای جبران کسری بودجه ۳۰۰هزار میلیارد تومانی را در چند مؤلفه تکراری جستجو کرده است، امری که نشان از بن‌بست‌های استراتژیک برای دیکتاتوری ولی‌فقیه را به اثبات می‌رساند. 
سیاست اخذ مالیات‌های سنگین از جامعه دردمند، فروش اموال دولتی، حذف ارز «۴۲۰۰ تومانی» بورس‌بازی، دست‌کاری در بهای ارزهای خارجی، حذف سوبسیدها و هم‌چنین استقراض از بانک مرکزی نیز بخش دیگری از منابع برای تأمین کسری بودجه در رژیم آخوندی می‌باشند. 
از دیگر منابع بودجه سال آینده، افزایش «۶۰ درصدی» درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده که قرار است بخش بزرگی از آن از طریق «مالیات بر معاملات خودرو و مسکن» تأمین شود. 
از دیگر شاخصه‌ای بودجه سال آینده، خوش‌بینی‌های ولی‌فقیه برای صادرات نفت با حجم «یک‌میلیون و دویست هزار بشکه» در روز است، امری که به‌گفته کارشناسان حکومتی منوط به رسیدن توافق بر سر مسائل اتمی است. 
بدین‌سان و در صورت شکست مذاکرات، رژیم آخوندی باید خود را برای تحریم‌های سنگین‌تر به‌ویژه درزمینهٔ صادرات نفتی آماده نماید. هم‌چنین فروش نفت به‌مانند همیشه یکی از پایه‌ای اصلی برای تنظیم بودجه سال آینده است. این وضعیت در حالی است که رژیم آخوندی اکنون به‌دلیل وجود تحریم‌ها، حداکثر «۷۰۰ هزار بشکه» نفت در روز صادر می‌کند. 
از هر منظر که به بودجه سال آینده بنگریم به این حقیقت خواهیم رسید که آخوند رئیسی با ارائه چنین بودجه ریاضتی یک‌بار دیگر «عمق بی‌سوادی» خود برای حل‌وفصل مسائل پیچیده در ایران آخوند زده را به اثبات رسانده است. 

همبستگی ملی