ویروس ولایت – تروریسم اینترنتی اینبار در خاک اتحادیه اروپا

به یقین تروریسم دولتی یکی ازپایه‌های اصلی برای ادامه دیکتاتوری ولی فقیه می باشد.

در تازه ترین نمونه رسانه‌های هلند از کشف یک شبکه جاسوسی که در پوش سرورهای اینترنتی در این کشور فعالیت می کرد، خبر داده اند.

یک گزارش بین المللی با اشاره به ابعاد این شبکه جاسوسی، استراق سمع و ردگیری از سوی رژیم آخوندی از جمله تاکید کرده است: «رادیو «ارخوس» و شرکت امنیت سایبری «بیت‌دیفندر»، محققان امنیت سایبری سِروری (خدمات دهنده‌ای) را در نزدیکی شهر «هارلم» هلند کشف کردند که جهت جاسوسی برای ایران مورد استفاده قرار می‌گرفته ‌است».

دراین رابطه نیز بکرات دوایر اطلاعاتی در اروپا از وجود شبکه های مختلف جاسوسی که تماما در چارچوب شبکه مخرب دیگری بنام تروریسم ملایان فعالیت می کنند، خبر داده بودند.
براین اساس رژیم آخوندی در سایه بی عملی و بی تفاوتی پاره ای طرف های تجاری، دست به سوء استفاده از شبکه های خبررسانی و اینترنتی زده و بدین سان تلاش دارد تا موضوع سرکوب ، سانوسور و نیز دستیابی به اطلاعات کاربران ایرانی و حتی خارجی را در خارج از مرزهای ایران نهادینه نماید.

این گزارش (سایت العربیه ۱۸ فوریه ۲۰۲۱) در ادامه می افزاید: «رژیم ایران از این «سِرور» برای جاسوسی از مخالفان سیاسی استفاده می‌کرد».
دراین راستا بنابردتحقیقات دوایر اطلاعاتی مافیای آخوندی ضمن هک کردن سرورهای این شرکت اروپایی ، مجموعه بزرگی از تماس های ایرانیان و تلفن های همراه آنان را در کشورهای هلند، آلمان، هند و سوئد ردگیری و اطلاعات کاربران را ضبط و شنود می کرده است.

همچنین لازم به ذکر است که بسیاری از فعالیت های مخرب آخوندی در زمینه جاسوسی و تروریسم، در پوش شرکت های تقلبی و یا خارجی که با دیکتاتوری آخوندی همکاری می کنند ، صورت می گیرد.
در نمونه اخیر، سرور کشف شده در هلند که به آن «سرور فرمان و کنترل» گفته می شود، از سوی یک شرکت همکار رژیم آخوندی در قبرس که صاحب آن یک تبعه مجاری می باشد، به خدمت گرفته شده است.

واقعیت در این میان آن است که فعالیت های مخرب رژیم در پاره ای از کشورهای اروپایی و بویژه در هلند که در آن طی سالیان اخیر چندین ترور سیاسی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه صورت گرفته است، متاسفانه مرزهای این کشور را در نوردیده و به بخش بزرگی در اتحادیه اروپا نیز کشیده شده است.
نخستین هدف برای رژیم آخوندی از طریق این فعالیت های مخرب بدست آوردن رد و اطلاعات مخالفین سیاسی و بویژه اعضائ مقاومت ایران و مجاهدین خلق می باشد.

پیشتر نیز یک شبکه جاسوسی رژیم در پوش اینترنت تحت نام «بچه گربه های خانگی» از سوی یک شرکت بزرگ تحقیقاتی در غرب کشف شده گردید که متاسفانه فعالیت آن هنوز ادامه دارد.
این گزارش تاکید کرده است که عملیات جاسوسی سایبری رژیم آخوندی تنها در یک دوره «۱۲۰۰ مخالف» حکومت را هدف قرارداده و همچنان قابلیت گسترش خود را حفظ کرده است.

همبستگی ملی