ویروس ولایت – ترکمنچای «چینی» با نگاه به شرق

در فردای راه افتادن تحریم های کمرشکن علیه مطامع دیکتاتوری ولی فقیه، حاکمیت از وجود راهکاری بنام «نگاه به شرق» سخن به میان آورده بود.

دراین راستا، به یقین سند راهبردی و همکاری رژیم آخوندی با چین یکی از برگ های سیاه دیکتاتوری مذهبی در تاریخ معاصر میهن امان بوده و در راستای کشیدن دیوار دفاعی از طریق ورود یک قدرت خارجی برای حاکمیت می باشد.
اعطاء بی قید و شرط ماهیگیری ترال در خلیج فارس و آبهای سواحل جنوبی کشور، واگذاری بندر جاسک و یا زمزمه های واگذاری جزایر قشم و یا کیش در ازاء اجرایی شدن این سند همکاری ، نشان از ناگفته های زیادی از پشت پرده را دارند.

بنابرداده های قطره ای از سوی رژیم آخوندی، نگاه حاکمیت به چنین همکاری هایی اساسا نگاهی با هدف بلیعدن منطقه بحرانی خاورمیانه و کشورهای اسلامی می باشد.
بدین سان خامنه ای تلاش دارد تا با کمک این قدرت اقتصادی، دست به یارگیری زده و ضمن دور زدن تحریم ها، به منابع تسلیحاتی، مالی و همچنین تضمین های بلند مدت برای صادرات نفت دست یابد.
دراین رابطه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی (سایت حکومتی همشهری ۲۴ تیر ۱۳۹۹) اعتراف کرده است: «این یک قرارداد نیست، بلکه نقشه راه است که راهبرد و حوزه ما را در منطقه مشخص می‌کند».

بازی با کارت قدرت های خارجی و سیاست بجان هم انداختن کشورها، همواره بخشی از تاکتیک رژیم آخوندی برای فرار از بحران های داخلی و خارجی می باشد. دراین راستا خامنه ای برای حفظ پایه های قدرت بشدت ضربه خود، حاضر است نه تنها چاه های نفت ایران، بلکه کل کشور را به حراج بگذارد.
عدم شفافیت در رابطه با محتوی سند همکاری و دادن اطلاعات قطره ای که تماما عامدانه و هدفدار از سوی متولیان و رسانه ای حکومتی صورت میگیرند، خود بهترین ادله براین واقعیت می باشند.

این کارگزار رژیم در ادامه می افزاید: «با بستن این راهبرد و رابطه، نقاط کلیدی تحریم‌ها بسته و از میان برداشته می‌شود؛ وقتی چین در این رابطه با ایران وارد شود، تحریم تسلیحاتی ایران برای آمریکا بسته می‌شود».

ترجمان این جملات به معنای بازی رژیم با کارت چین در شورای امنیت ملل متحد علیه قطعنامه پیشنهای برای تمدید تحریم های تسلیحاتی و موشکی ولی فقیه می باشد. همچنین خامنه ای از طریق این سند همکاری در موقعیتی قرار خواهد گرفت تا به تبادلات ارزی با این کشور پرداخته و بدین سان، جایگزینی برای «دلار و یورو» دست و پا نماید.
نماینده ولی فقیه در مجمع تشخیص مصلحت ضمن تائید این واقعیت، ادامه می دهد: «قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران با چین رابطه پولی ریال با یوان را تقویت خواهد کرد و در عمل تحریم‌های آمریکا بی تأثیر خواهد شد».

همبستگی ملی