ویروس ولایت – سفری بی‌حاصل

مواضع پاسدار اسلامی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی کنفرانس مطبوعاتی کوتاه و پس گفتگوهای دوجانبه در تهران نشان از دارند که دیدارهای گروسی هم‌چنان بی‌حاصل و بدون دستیابی به خواسته‌های جامعه بین‌الملل پایان پذیرفته است.

برای نمونه در حالی که رئیس سازمان انرژی اتمی در رژیم آخوندی طی سخنانی تأکید کرده که «کل مسائل فی‌مابین ایران و آژانس مسائل فنی است»، اما مدیرکل آژانس گفت «دو طرف بر ادامه گفت و گوها برای رسیدن به «تفاهم‌های بیشتر» به توافق رسیده‌اند». وی سپس ادامه می‌دهد که «توافق کردیم که باید زمینه‌ای برای توافق پیدا کنیم» (سایت حکومتی ابتکار ۳آذر ۱۴۰۰). 

ترجمان این وضعیت به زبان دیپلماتیک به‌معنای شکست این دور از تلاش‌های آژانس برای راستی‌آزمایی و دستیابی به مجموعه اطلاعات در پروژه اتمی رژیم آخوندی است.

دیکتاتوری ولی‌فقیه با این دعوت آن‌هم در دقیقه ۹۰ و در زمانی که نشست شورای حکام در حال شکل گرفتن است، دست به یک حقه‌بازی دیگر برای خرید وقت و جلوگیری از صدور یک قطعنامه از سوی حکام آژانس و رفتن پرونده به شورای امنیت ملل‌متحد و به‌تبع آن باز شدن سرکلاف بند ۷، زد.

چرا که صدور هر قطعنامه‌یی از سوی نشست حکام، منطقاً باید بر اساس گزارش کاملی از سوی مدیرکل صورت بگیرد، اما هم‌زمانی سفر گروسی به تهران و برگزاری نشست شورای حکام، به‌لحاظ زمانی امکان تهیه گزارش و ارائه به‌موقع آن را به نشست نمی‌دهد.

خاطرمان هست که رژیم آخوندی از آذرماه سال۹۹دست به اعمال محدودیتهایی برای فعالیت‌های نظارتی بازرسان آژانس زد و از اسفندماه نیز اجرای پروتکل الحاقی را به‌حالت تعلیق درآورد.

از جمله محدودیت‌های فوق جلوگیری از دسترسی بازرسان آژانس به داده‌های دوربینهای نظارتی در تأسیسات هسته‌یی ایران، به‌ویژه در سایت کرج است که رژیم آخوندی در آنجا کارگاه تولید سانتریفوژ راه‌اندازی کرده است.

هم‌چنین باید به موارد بسیار زیاد اختلافات میان آژانس و دیکتاتوری ولی‌فقیه اشاره نمود تا پازل تخلفات عامدانه رژیم آخوندی روشن‌تر گردد.

برای نمونه افزایش درصد غنی‌سازی و رفتن به‌سوی ۲۰ و ۶۰درصدی که سمت‌وسوی ساخت سلاح اتمی را دارند، راه‌اندازی آبشار سانتریفوژهای مدل آی آر ۶:۸، انباشت ذخایر اورانیم ۳ و نیم درصدی، تولید صفحه فلز اورانیوم که صرفاُ نظامی دارد، ممانعت از ارائه فیلم‌ها و مدارک ضبط‌شده توسط دوربین‌ها و از همه مهم‌تر عدم ارائه اطلاعات از سه مکانی که آنها چاشنی‌های اتمی صورت گرفته‌اند، تماماً در این چارچوب قرار دارند.

خبرگزاری فرانسه نیز طی روزهای اخیر گزارش کرده است که رژیم آخوندی «به ۲۴۸۹.۷ کیلو گرم اورانیوم غنی‌شده دست یافته است. از این میزان ۱۱۳.۸ کیلو گرم آن با غلظت ۲۰درصد است، در حالی‌که این میزان در ماه سپتامبر ۸۴.۳ کیلو گرم بوده است. از سوی دیگر ۱۷.۷ کیلو گرم اورانیوم غنی‌شده دارای غلظت ۶۰درصد است که در ماه سپتامبر ۱۰ کیلو گرم برآورد شده بود».

همبستگی ملی