ویروس ولایت – ۵۰ میلیون ایرانی با فلاکت دست و پنجه نرم می‌کنند

تازه ترین داده‌ها از سوی مرکز آمار رژیم آخوندی سخن از آن دارند که قریب ۵۰ میلیون ایرانی اکنون با فلاکت سازمان داده شده از سوی دیکتاتوری ولی فقیه دست و پنجه نرم می‌کنند.

این وضعیت بحرانی در حالی است که خامنه ای درمانده در تازه ترین سخنان خود به مناسبت آغاز سال نو و در حالیکه هیچ اشعه‌یی از آئین و سنن ملی ما ایرانیان در آن دیده نمی‌شد ، اقدامات مخرب اقتصادی، اجتماعی و مالی از سوی دولت نحس سیزدهم را « از شیرینی های سال ۱۴۰۱» عنوان کرده است!

ولی‌فقیه درمانده سپس در یک پارادوکس به وجود « تورم و گرانی » سرسام آور و بحران عمیق اقتصادی اعتراف و از‌جمله می گوید: «در سال۱۴۰۱ مهمترین مسأله‌ای که برای ملّت مطرح بود مسأله‌ اقتصاد کشور بود… اینجا هم، در قضیه‌ اقتصاد هم، تلخی‌هایی وجود داشت» که «عمدتا تورم بود، گرانی بود‌، به‌خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم زندگی که وقتی که قیمت خوراکی‌ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می‌کند بیشترین سنگینی‌اش به دهکهای پایین جامعه می‌آید».

به یقین بیان این جملات از سوی دیکتاتور کودک کش ، به معنای مهر تائیدی بر واقعیات فوق بویژه در زمینه تولید، رشد بیکاری، فقر‌وفلاکت در جامعه 82 میلیونی ایران می باشد که اکنون چهره کریه خود را بر تمامی عرصه های زندگی تحمیل نموده است.

نرخ فلاکت نیزدرعلم اقتصاد ازافزوده شدن « نرخ بیکاری به نرخ تورم » حاصل می گردد که خود گویای وضعیت موجود در هر جامعه‌یی بویژه در رژیم آخوندی برای ابربحران های اقتصادی، تولیدی، مالی و نیز اجتماعی می‌باشند.

بدین سان مشخص می شود که رژیم فاسد و غارتگر آخوندی با وجود درآمد‌های سرشار نفت و صادرات، جامعه را با بحران های عظیمی مانند بیکاری، تورم و گرانی روبرو ساخته است.
برای نمونه و بنابر داده‌های مرکز آمار رژیم، نرخ فلاکت تنها طی یک سال پس از بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از مرز « ۶۰ درصد» نیز گذشته است.

دراین راستا و با یک حساب سرانگشتی اکنون قریب ۵۰ میلیون ایرانی با ابر بحرانی بنام فلاکت درگیر می باشند. فلاکت نیز به معنای نبود هرگونه امکانات برای زندگی، معیشت، تغذیه، خدمات، مسکن، دارو، بهداشت، درمان و یا آموزش و پرورش می باشد.

گزارش فوق با استناد به داده‌های مرکز آمار و ضمن اعتراف به این وضعیت بحرانی از جمله می نویسد: « افزایش حدود ۱۵۵ درصدی شاخص فلاکت تنها در ۵ سال اخیر نشانگر وضعیت نامناسب مردم در تأمین نیاز‌های روزانه است، موضوعی که بار‌ها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته، اما هنوز اقدامی از سوی دولت در راستای بازگشت قیمت‌ها به وضعیت عادی انجام نگرفته است». ( سایت حکومتی قطره ، ۲فرودین ۱۴۰۲)

نیم‌نگاهی به منظر شهرها و بویژه بزرگ شهرهای کشور مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و یا تبریز که در خود خیل عظیمی از « حاشیه نشین ها » و وجود انواع و اقسام « حلبی آباد ها » را منعکس می کنند ، ترجمان وجود بیکاری، فقر، فلاکت و ناعدالتی در ایران آخوند زده می‌باشند
این گزارش ضمن اذعان به نکات فوق در ادامه می افزاید: « کورس تورم و گرانی همزمان با افزایش بیکار شدن شاغلین در سال جاری، وضعیت معیشت مردم را بحرانی کرده تا حدی که دولتمردان دیگر نمی‌توانند بر وخامت وضعیت قیمت‌ها سرپوش بگذارند و در برخی موارد بر افزایش نرخ کالا‌ها و کاهش حجم سبد خانوار‌ها نیز تأکید دارند».

همبستگی ملی