ویژه برنامه نوروزی تلویزیون ایران زمین- دفتر دوم

دومین دفتر نوروزی تلویزیون ایران زمین را تقدیم حضورتان می کنیم. با بهترین شادباش های نوروزی در آغاز سال جدید، این زیباترین سنت ملی ما ایرانیان، ۷۹مین میان پرده از مجموعه برنامه های از جمعه تا جمعه در ایران را با سبدی بهاری تقدیمتان می کنیم. سال نو و فرارسیدن مقدم بهاران را به تک تک شما عزیزان، تبریک گفته و ضمن آرزوی سلامتی برای مردم خوب میهنمان، به یقین سالی مملو از بهروزی و پیروزی، آنهم پیروزی بر اهریمن دوران یعنی رژیم آخوندی در آغاز این قرن جدید در راه هست.