پارلمان اروپا، بررسی تهدیدات تروریستی رژیم ایران

پارلمان اروپا به بررسی تهدیدات رژیم ایران پرداخت. در این جلسه نماینده پارلمان برند کولمل گفت: ما هم‌اکنون در حال بررسی تهدیدهای رژیم ایران برای امنیت هستیم. در جلسات قبلی نخست‌وزیر راسموسن در رابطه با طرح قتل دو ایرانی اپوزیسیون در دانمارک صحبت کرد. همزمان دولت آلمان در ژانویه ۲۰۱۹یک جاسوس آلمانی –افغانی را به‌دلیل انتقال اطلاعات به سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران هدف قرار داد. تصمیمی بود که دو مأمور اطلاعات رژیم ایران باید وارد لیست تروریستی اتحادیه اروپا شوند. این یک علامت واضح است که تروریسم در خاک اروپا به هیچ دلیلی نباید وجود داشته باشد.

کارمنو ولا، کمیسر اتحادیه اروپا در امور محیط‌زیست، در جلسه پارلمان اروپا گفت: من از این فرصت که به شما ملحق شوم و این موضوع بسیار مهم را بحث کنم، استقبال می‌کنم. موضوع فعالیت‌های اخیر خصمانه‌ای است که رژیم ایران در سرزمین چند کشور عضو انجام داده است. اجازه بدهید با یک چیزی پایه‌یی و فرضیه بنیادین شروع کنم. اتحادیه اروپا مستمراًً و به صراحت محکومیت قوی خودمان علیه تروریسم در همه اشکال و شیوه‌های آن مرتکب شده توسط هر کس در هر کجا و با هر هدفی را ابراز کرده است و به این کار ادامه خواهد داد. بدین ترتیب روشن است که برای حفظ امنیت اروپایی خودمان ما نمی‌توانیم فعالیت‌های خصمانه رژیم ایران یا هر کس دیگری در خاک اروپا را بپذیریم با هر توجیهی که می‌خواهد باشد.

کمیسر اتحادیه اروپا در امور محیط‌زیست گفت: همبستگی کاملی بین اتحادیه اروپا و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این مسأله وجود دارد و این همبستگی ادامه خواهد یافت. هر زمانی که چنین فعالیت‌هایی گزارش‌شده است ما بلادرنگ با مقامات کشور عضو مربوطه ارتباط برقرار کردیم تا حمایت و همبستگی کاملمان را ابراز کنیم.

مثلاً در مورد کیس دانمارک در آخر ماه اکتبر گذشته نماینده عالی / نایب‌رئیس موگرینی با وزیر خارجه دانمارک در همان روزی که این مورد علنی شد در مورد وضعیت گفتگو کرد.

شما همچنین در جریان هستید که شورای وزیران خارجه در ماههای آخر سال ۲۰۱۸دو بحث قابل‌ توجه در مورد رژیم ایران داشت. در اجلاس شورای وزیران خارجه در ماه نوامبر وزیر خارجه دانمارک آندرس ساموئلسن همه را بریف کرد. و کشورهای عضو بر همبستگی خود تأکید کردند و در مورد اقداماتی برای برخورد با این واقعه و سایر وقایع در سرزمین اروپا توافق کردند. یک ماه بعد در ماه دسامبر شورای وزیران خارجه مجدداً در مورد ایران بحث کرد.

کارمنو ولا، افزود: وزرا روشن ساختند که تعهد برجام از این جلوگیری نخواهد کرد که اروپا نگرانی نسبت به فعالیت‌های تروریستی رژیم ایران را ابراز کند. این همبستگی در شورا منجر به افزودن دو فرد و مدیریت امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت ایران را به لیست تروریستی اتحادیه اروپا شد. شورا این لیست‌گذاریها را در ۹ژانویه امسال تصویب کرد. افراد، گروهها و نهادها در این لیست مشمول انجماد منابع مالی و سرمایه‌های مالی دیگر خود می‌شوند. و عناصر اتحادیه اروپا از قرار دادن منابع مالی و اقتصادی در دسترس آنها منع می‌شوند.

گفتگوهای ما در رابطه با این‌که چطور باید به تهدیدات برای امنیت‌مان واکنش نشان دهیم در آن روز خاتمه نیافت. همان‌طور که نتیجه‌گیریهای تصویب شده در ۴فوریه تکرار کرد که اتحادیه اروپا به نشان‌دادن اتحاد و همبستگی در این زمینه ادامه خواهد داد. مایلم که این سخنان مقدماتی را با سه نکته به پایان برسانم: نکته اول، در ورای پاسخ دادن به سیاست‌های ایران که ما با آن مخالف هستیم، ما اقدامات محدود کننده متعددی علیه افراد و نهادهای رژیم ایران به دلایلی از جمله نقض حقوق‌بشر آنها، حمایت از تروریسم و حمایت از رژیم اسد برقرار کرده‌ایم.

سایت مجاهدین خلق