پارلمان کانادا لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران خامنه‌ای را تصویب کرد

  • پارلمان کانادا با ۳۲۷رأی مثبت لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران خامنه‌ای را تصویب کرد.
  • خانم رجوی به نمایندگان پارلمان کانادا تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد دولت کانادا مصوبه پارلمان و کاری را که سال‌ها به تأخیر افتاده است، به اجرا در بیاورد و سپاه شیطانی ظلمت و جنایت را رسماً لیست‌گذاری کند.
  • خانم رجوی هم‌چنین از اتحادیه اروپا و دولتهای عضو خواست بیش از این تأخیر نکنند و با لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران مصوبه پارلمان اروپا در همین خصوص را به اجرا در آورند.
  • رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران به تأکید از انگلستان و استرالیا و دیگر دولتهای مشترک‌المنافع خواست بیش از این در لیست‌گذاری سپاه و اطلاعات آخوندها تأخیر نکنند. هر روز تأخیر این رژیم را در تروریسم و جنگ‌افروزی و گروگانگیری جری‌تر می‌کند.
  • خانم رجوی خاطرنشان کرد عوامل و مزدوران سپاه و اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس بایستی از کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا اخراج و پاسپورت‌های آنها باطل شود. این خواسته و حق مردم ایران و تمام رزمندگان آزادی است.