پاریس – تظاهرات بزرگ ایرانیان – مریم رجوی: نجات حقوق بشر و محیط زیست ایران در گرو تغییر رژیم است

مریم رجوی: خواست مبرم مردم ایران برای به‌زیر کشیدن رژیم ولایت فقیه نه فقط برای احیای آزادی، حقوق بشر، عدالت و محیط زیست ایران بلکه لازمه صلح و امنیت منطقه و تمام جهان است.

ما از جامعه‌ بین المللی می‌خواهیم تجاوزات بی‌وقفه رژیم آخوندی به‌محیط زیست ایران را محکوم کند
●از دولت‌های غرب می‌خواهیم که رابطه و معامله با این رژیم را به‌توقف شکنجه و اعدام در ایران مشروط سازند.نجات حقوق بشر و محیط زیست ایران در گرو تغییر رژیم است .به ایرانیان و شخصیت های شرکت کننده و تظاهرات تحسین‌انگیزتان درود می‌فرستم که در برابر نقض وحشیانه حقوق بشر و انهدام محیط زیست ایران توسط استبداد مذهبی به‌پا خاسته‌اید.خمینی و همدستان او،‌ حاکمیت خود را با کشتن آزادی‌ها آغاز کردند، حکومت خود را بر خون مجاهدان و مبارزان ایران و قتل‌عام شدگان سال 67 بنا کردند و پا به‌پای آن کشتار و تخریب را در همه عرصه‌ها گسترش دادند.  این تجربه 38 سال گذشته مردم ایران است:‌ ولایت فقیه در تمامیت خود یعنی انهدام‌ و انحطاط فزاینده. انحطاط آموزش و فرهنگ و هنر و اخلاق ، فروپاشی اقتصاد، تخریب محیط زیست و جنگ و تروریسم علیه همسایگاناستبداد و سرکوب آزادیها هر مانعی برای قتل و از بین بردن محیط زیست ایران توسط آخوندهای اشغالگر حاکم را از میان برداشته است
طرح‌های نظامی و امنیتی و پروژه‌های غارتگرانه سپاه پاسداران پی‌ در پی باقیمانده ظرفیت‌های زیست محیطی را نابود می‌کندآخوندهای حاکم تا امروز از تصویب نهایی توافقات اجلاس «تغییرات آب و هوایی پاریس» طفره رفته‌اند. اما به هر صورت تغییری در ویرانگری این رژیم در محیط زیست و آب و هوای ایران بوجود نخواهد آمدرژیم ولایت فقیه و سپاه پاسدارانش حقوق بشر را سرکوب میکنند، برای طرح‌های امنیتی و نظامی و برنامه موشکی ظرفیت‌های زیست‌ محیطی ایران را ویران می‌کنند و برای مهار بحران و بی‌ثباتی خود در داخل ایران به‌جنگ و کشتار مردم منطقه رو آورده‌اند.