پاریس: کنفرانس و نمایشگاه به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام

روز چهارشنبه ۱۸ مهر ۹۷، ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ کنفرانس و نمایشگاهی در شهرداری منطقة ۵ پاریس، تحت عنوان« ایران، اعدام‌ها در داخل کشور و صدور تروریسم به خارج» هم‌زمان با روز جهانی علیه اعدام، برگزار شد. 

 

دراین برنامه که توسط کمیته شهرداران فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک برگزار شد و در آن شهرداران و شخصیت‌های فرانسوی شرکت داشتند، تصاویر و اسناد جنایات دیکتاتوری آخوندی، از جمله در قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و استمرار موج اعدام‌ها و هم‌چنین تاریخچه‌یی از فعالیتهای تروریستی حکومت آخوندی، در معرض بازدید عموم قرار گرفت.

دراین کنفرانس فلورانس برتو شهردار منطقة ۵ پاریس،ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقة یک پاریس، ژان پیر مولر شهردار مانی آن وکسن، شهردار برونو ماسه و شماری دیگر از شخصیتهای سیاسی و مذهبی فرانسوی وهم چنین دکتر آلخو ویدال کوادراس و اینگرید بتانکور شرکت داشتند و سخنرانی کردند.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی پیامی که در این کنفرانس توسط خانم سروناز چیت ساز قرائت شد گفت: روز جهانی علیه اعدام، روزی است که رژیم رکود دار اعدام و نظام قتل‌عام یعنی رژیم ضد انسانی ولایت فقیه را رسوا می‌کند چرا که پایه‌های حکومت خود را بر اعدام و خونریزی بنا کرده است.

خانم رجوی در پیام خود به ۱۲۰ هزار تن از فرزندان رشید ایران زمین که به‌خاطر مبارزه برای آزادی توسط این رژیم اعدام شدند، به ویژه شهیدان قتل عام سال ۶۷ درود فرستاد و تاکید کرد به‌یمن مقاومت و قیام ملت ایران آفتاب آزادی و حاکمیت مردم در حال دمیدن است.

همبستگی ملی