پاسخ جامعه جهانی به خامنه‌ای کودک کُش

روز گذشته نه تنها مجمع عمومی ملل ‌متحد بلکه پارلمان اروپا نیز در دو قطعنامه، نقض فاحش حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه را محکوم نمودند.

به یقین این محکومیتها پاسخ بموقع و مناسبی به حکومتی خونریز و کودک کُش می‌باشد که طی هفته‌های اخیر بیش از ۲۰۰۰تن از معترضان در شهرهای میهن امان را به رگبار بسته، ۱۲هزار معترض را دستگیر و یا آنان را سربه نیست نموده است.

واقعیت در ایران آخوند زده آن است که ولی‌فقیه طلسم‌شکسته تنها راه‌کار برای برون رفتن از بحران سرنگونی را بی‌دنده و ترمز در«سرکوب مطلق» جستجو می‌کند.

بر این منطق هر حرکت اعتراضی و یا صدایی را در نطفه خفه کرده و با پهن کردن بساط شکنجه و شلاق، تلاش دارد تا جامعه جوان و پویای ایران را منکوب نماید.

علیه این بربریت عالیترین مرجع بین‌المللی با ۸۱رأی قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی را برای شصت و ششمین بار مهر و امضاء نموده است. در این قطعنامه از جمله بر«شمار بالای اعدام ها، شکنجه و اعدام نوجوانان » در ایران نیز تأکید شده است.

این قطعنامه به‌علاوه بر ادامه نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر از سوی گزارشگر ویژه ملل ‌متحد تأکید ویژه داشته و برای «کسانی که تنها به‌خاطر شرکت در اعتراضات» دستگیر شده‌اند، فراخوان داده است.

هم‌چنین در اقدامی دیگر پارلمان اروپا نیز در یک قطعنامه فرا فراکسیونی، نقض حقوق انسانی در رژیم آخوندی را قویاً محکوم نموده است.

این قطعنامه که با اکثریت آراء بتصویب رسیده، در بخش‌هایی از آن به قیام اخیر در بیش از ۱۹۱شهر در ایران پرداخته و از جمله با تأکید آورده است: «از رژیم ایران می‌خواهد تعداد کل کشته‌ها و باز داشت‌ شدگان را علنی کند و تحقیقات سریع، بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در مورد اتهام استفاده بیش از حد از زور از جمله هدف قرار دادن مستقیم معترضان توسط نیروهای امنیتی به‌عمل بیاورد و همه عاملان خشونت را مواخذه کند».

بسیاری از کارشناسان مسائل حقوق‌بشری این قطعنامه را قوی‌ترین از نوع خود طی سال‌های اخیر ارزیابی می‌کنند، زیرا اتحادیه اروپا به‌دلیل ادامه سیاست مماشات همواره در تلاش است تا به‌نحو ممکن بر مسائل حقوق‌بشری انگشت نگذاشه و بدین سان راه برای تجارت و روابط بازرگانی با دیکتاتوری خامنه‌ای را مسدود ننماید.

در این قطعنامه همچنین لزوم ارجاع پرونده خونین نقض حقوق‌بشر از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه به ملل ‌متحد و شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد نیز مورد تأکید ویژه قرار گرفته است.

در بخش‌هایی از آن از جمله آمده است: «از سازمان ملل متحد، به‌ویژه شورای حقوق‌بشر، می‌خواهد که بدون تأخیر تحقیقات جامع درباره وقایع اتفاق افتاده در هفته‌های اخیر، به رهبری گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، با هدف روشن شدن اتهامات نقض وخیم حقوق‌بشر در ایران از زمان آغاز اعتراضات به‌عمل بیاورد».

پیش‌تر نیز خانم مریم رجوی ضمن استقبال اصولی از محکومیتهای بین‌المللی رژیم آخوندی بر ارسال پرونده خونین نقض حقوق‌بشر به‌ویژه پرونده کشتار معترضان طی هفته‌های اخیر، به شورای امنیت ملل ‌متحد تأکید کرده بودند.

همبستگی ملی