پاسداری که « آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت»!

پاسدار شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی در دیکتاتوری ولی فقیه سرانجام پس از ده سال از سمت خود برکنار گردید.

درحالیکه رسانه های حکومتی تلاش دارند تا این برکناری را « استعفاء» جلوه دهند، اما واقعیت ها در درون رژیم آخوندی و بویژه وجود تنش و اختلافات میان وی و دولت نحس سیزدهم بر تمامی این تلاش ها خط بطلان می کشند.

سخن از فردی است که طی بیش از چهاردهه از سلطه آخوندی، در بسیاری از پست های کلیدی و بویژه در تمامی جرم و جنایات، جنگ، صدور بنیاد گرایی، خون ریزی و کشتار مردم در داخل کشور نقش ویژه ای ایفا نموده است.

نیم نگاهی به کارنامه سیاه وی بخوبی مهر تائیدی بر نکات فوق می‌باشد.

برای نمونه وی یک سال پس از پایان جنگ ضد میهنی ایران و عراق از سوی خامنه ای کودک کش به سمت « فرماندهی نیروی دریایی ارتش» منصوب گردید.

همچنین شمخانی در طول جنگ هشت ساله از جمله « فرماندهان ارشد » سپاه بود و به مدت دوسال نیز «فرماندهی سپاه خوزستان» را برعهده داشت.

پس از پایان جنگ ضد میهنی و سرکشیدن جام زهر از سوی خمینی ملعون، شمخانی در دولت چهارم بعنوان « وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » منصوب و در ادامه در دولت آخوند شیاد محمد خاتمی به پست « وزارت دفاع » انتخاب گردید

اما در رابطه با عزل وی، تمانی علائم و نشانه ها برای حذف او از ماهها پیش به بیرون ساطع گردیده بود. اعدام یکی از نزدیکان منتسب به وی در شورای امنیت ملی، وجود دستان آلوده فرزندان او در قاچاق و صادرات نفت و به تبع آن فساد مالی، شلیک موشک به هواپیمای مسافربری در آسمان تهران و یا موضعگیری های تند علیه وی بویژه از سوی باند حاکم ، تماما از جمله دلائل برای « برکناری» وی قلمداد شده اند.

وی که با حکم آخوند روحانی بر مسند مدیریت بحران کشور منصوب گردیده بود، اکنون در سایه سکوت خامنه ای درمانده و با دست خط آخوند جلاد ابراهیم رئیسی برکنار گردید.

ترجمان این جملات می تواند بدان معنا باشد که خامنه‌ای عامدانه خود را برای چنین تصمیم گیری مهمی کنار کشیده تا بدین سان امکان بکارگیری این پاسدار سرسپرده را برای پست و یا مقام دیگری دردرون رژیم محفوظ نگهدارد.

یک دلیل برای این امر نیز همان در پیش بودن انتخابات مجلس حکومتی در اسفند ماه آینده و یا نمایش ریاست جمهوری حکومت در سال 1404 می باشد. دراین راستا شمخانی به ولی نعمت خود نشان داد که در زمینه « دیپلماسی» و برداشتن موانع از مهارت برخوردار می باشد.

یک دلیل نیز همان هموار نمودن رابطه میان رژیم آخوندی و عربستان و یا دراز کردن دستان خونین رژیم بسوی کشورهای منطقه بویژه حاشیه خلیج فارس طی ماه گذشته می باشد.

بدین سان خامنه ای درمانده و اتاق های فکر وی تلاش دارند تا در صورت نیاز و شکست کامل آخوند رئیسی که اکنون به « معضلی» در درون حکومت تبدیل گردیده ، کارت های خود برای دور بعدی بازی همچنان حفظ نمایند.

برکناری پاسدار شمخانی و نیز شاخ و شانه کشیدن های پاسدار قالیباف علیه آخوند رئیسی بدلیل شکست های سنگینی اقتصادی، تولیدی، مالی و اجتماعی و یا مواضع اخیر از سوی آخوند گوشخوار، محسن اژه ای، رئیس قوه قضائیه ، برای حفظ « برادری» در میان سه قوه حکومت ، تماما سخن از رشد و نمو بحران در راس نظام آخوندی را دارند.
همبستگی ملی