پاسدار تروریست پاسدار غفور درجزی کیست؟

به دنبال لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و تشتت و درهم ریختگی رژیم درپی اظهارات علی دایی، هویت پاسدار غفور درجزی از سرکردگان جنایتکار سپاه تروریستی پاسداران که با نام جعلی مصطفی مدبر مدیر عامل باشگاه ورزشی سایپا را برعهده دارد، فاش شد.

پاسدار غفور درجزی با نام امیر منصور بزرگیان در ترور قاسملو دراتریش و ترور محمدحسین نقدی در ایتالیا شرکت داشت و نام وی درپرونده جنایت تروریستی میکونوس در آلمان نیز مطرح شد.
پاسدار غفور درجزی عضو هیأتی به سرکردگی پاسدار صحرارودی بود که با عبدالرحمان قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان در اتریش وارد مداکره شدند و در جریان گفتگو با شلیک گلوله وی را ترور کردند.
دژخیم صحرارودی از مهر ماه سال ۹۲ رئیس دفتر و مشاور علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع است.
مقاومت ایران خواستار محاکمه دژخیمان محمدجعفری صحرارودی و منصور بزرگیان (غفوردرجزی) در دادگاههای بین المللی است.

خبرگزاری حکومتی ایسنا روز ۱۴ اردیبهشت گزارش داد، «علی دایی سرمربی تیم سایپا پس از اخراج از این باشگاه، درباره نام واقعی مدیرعامل کنونی سایپا گفت: مصطفی مدبر برای من وجود خارجی ندارد و آدم حقیقی به این اسم نمی‌شناسم… و او را از زمانی که ریاست حراست صدا و سیما را داشت، به عنوان سردار غفور می‌شناسم. برای من جالب بود که در یک برنامه (ورزشی) نود خودش را مدبر معرفی کرد. بعد که صحبت کرد تن صدایش برای من آشنا بود و دیدم همین سردار غفور خودمان است».
علی دایی می افزاید: «چطور او مصطفی مدبر شده است. کاش یک نفر از ثبت احوال این جا بود و سؤال کنم که یک نفر می‌تواند کل اسم و فامیلش را عوض کند… مثل این است که کسی نمرده باشد و برایش گواهی فوت بگیرند. چطور او از آن‌جا رئیس سازمان تجهیز و توسعه و الان هم نمی‌دانم چطور مدیرعامل سایپا شد؟ مگر او فعالیت ورزشی دارد!؟».

واقعیت این است که پاسدار غفور درجزی، همان پاسدار تروریستی است که ترور عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در تیرماه ۶۸ شخصا شرکت داشت و پس از ارتکاب این جنایت در جریان یک بند و بست توانست همراه با دیگر تروریستها از اتریش به ایران مسترد شود. پاسدار غفور درجزی در ترور محمد حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا در اسفند ماه ۷۱ شرکت داشت و با نام منصور بزرگیان هم فرماندهی تیم لجستیک و هم فرماندهی صحنه را در دست داشت.(خبرگزاری حکومتی ایسنا ـ ۱۴اردیبهشت ۹۸)

یکی از شاهدان دادگاه میکونوس درباره پاسدار غفور درجزی در جلسه دادگاه گفته بود: «فرمانده سپاه پاسداران در غرب ایران، کردستان، به مسئول «اطلاعات و عملیات» تیمسار غفور درجزی گزارش داده که قاسملو قصد مذاکره دارد تا جو سیاسی را آرام کند.
در این زمان اعضای هیات تروریستی، پاسدار محمد جعفری صحرارودی (رئیس امور کردها در وزارت اطلاعات رژیم)، مصطفی آجودی (استاندار کردستان) و امیر منصور بزرگیان (که همین غفور درجزی است) اعلام شد.العربیه ۱۵/۲/۹۸

غفور درجزی با نامهای امیرمنصور بزرگیان و مصطفی مدبر مقامهایی مثل مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت رژیم، رئیس حراست سازمان رادیو تلویزیون رژیم، رئیس اتحادیه بازرگانی رادیو تلویزیون حکومتی و مدیرکل حراست مجلس رژیم را برعهده داشته است.

همبستگی ملی