پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ، تحریم سپاه را کامل کرد

زینت میرهاشمی

دو رویداد مهم در روز چهارشنبه ۱۱ مرداد، رژیم ولایت فقیه را با چالشهایی جدی روبرو خواهد کرد. ارسال نامه سه کشور اروپایی و آمریکا به سازمان ملل متحد در رابطه با آزمایش موشکی رژیم و همزمان با امضا و تایید طرح دو مجلس آمریکا در رابطه با اعمال تحریمهای جدید علیه سپاه پاسداران توسط رئیس جمهور این کشور، چنانچه به صورت جدی پیگیری و اعمال شود، آغازی بر زیر منگنه قرار دادن سپاه پاسداران است. این سپاه تروریستی با مداخله آشوبگرانه در منطقه و سرکوب مبارزات حق طلبانه مردم ایران، نقش تعیین کننده در بقای رژیم ولایت فقیه داشته و خواهد داشت.
کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا، پرتاب آزمایشی موشک ماهواره بر سیمرغ را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد دانسته و با ارسال نامه به سازمان ملل متحد، گامی در جهت «عدم فروش یا انتقال تجهیزات، فناوری و کمکهای آموزشی» در رابطه با برنامه های موشکی جمهوری اسلامی برداشته اند. اهمیت همزمانی این دو رویداد به این دلیل است که امکانات رژیم برای استفاده از شکاف در بین کشورهای اروپایی و آمریکا محدود می شود. اگر کشورهای ارسال کننده نامه در مورد مهار ماجراجوییهای خامنه ای جدی باشند، مساله این که چه کسی و چگونه برجام را نقض کرده، موضوعی که سینه چاکان ولایت بر نقض آن از جانب طرف مقابل پای می فشارند، به مساله تحریم سپاه پیوند خورده و این هر دو شکاف در درون هرم قدرت تشدید خواهد کرد.

جنگ خبر