پنجاه و یکمین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۵۱مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون بهرام مودت، حمید معاصر، میترا هرسینی و نرگس غفاری، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد.
برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت .اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی پخش می شود. لطفا برنامه های تلویزیون یران زمین را به اشتراک بگذارید.