پیام خانم مریم رجوی به مناسبت شروع محاکمه اسدی

خامنه ای، روحانی، ظریف و علوی برای ۴ دهه تروریسم باید در برابر عدالت قرار گیرند، این یک اقدام ضروری و بازدارنده در مقابل پدرخوانده تروریسم بین المللی است

 • اروپا باید وزارت اطلاعات و سپاه رانامگذاری تروریستی کند، ماموران و مزدوران اطلاعات ونیروی قدس محاکمه و اخراج شوند. دادن پناهندگی و ناسیونالیته به این مزدوران راهگشای تروریسم و خط قرمز است. سفارتخانه‌ها و مراکز به اصطلاح فرهنگی و مذهبی رژیم مراکز هماهنگی تروریسم و جاسوسی است و باید تعطیل شوند

  همزمان با شروع محاکمه اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی و همدستانش در بلژیک خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: تحقیقات مستقل و حرفه‌ای دستگاه قضایی بلژیک شایان قدردانی است. همانطور که تحقیقات نشان داده ما با یک تروریسم سازمانیافته دولتی مواجه هستیم. بنابراین، علاوه بر افرادی که امروز در این دادگاه محاکمه می‌شوند، زمان آن رسیده که سردمداران این رژیم مورد محاکمه قرار گیرند.

  خانم رجوی افزود: همانگونه که در شهادت ۷ ساعته خودم تصریح کردم، تصمیم به بمب‌گذاری در گردهمایی سالانه مقاومت در ویلپنت در شورایعالی امنیت رژیم بریاست حسن روحانی اتخاذ شد و به تایید شخص خامنه ای رسید. ماموریت اجرای این تصمیم به وزارت اطلاعات محول شد که با همکاری وزارت خارجه آنرا به اجرا در بیاورد. خامنه ای و روحانی و ظریف و علوی وزیر اطلاعات ملایان بخاطر ۴ دهه جنایت و تروریسم باید در برابر عدالت قرار گیرند.

  وی تاکید کرد تا جاییکه به تروریسم و استفاده از آن بعنوان ابزار حکومتی برمیگردد، یکبار دیگر ثابت شد که هیچ تمایزی بین ارگانهای این رژیم از جمله بین وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه و دفترخامنه ای و دفتر روحانی وجود ندارد. وزیر خارجه رژیم که خودش شخصا درگیر این توطئه تروریستی بود در روز دستگیری اسدی تلاش کرد با طرح ادعای مضحک «عملیات فریب»‌ دیپلمات تروریستش را در ببرد و این جنایت را به قربانیانش نسبت دهد.

  امروز فراتر از این دادگاه، تمامیت رژیم ملاها در مقابل وجدان جامعه جهانی بویژه مردم اروپا به محاکمه کشیده میشود. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو که خاکشان جولانگاه اقدامات تروریستی‌ فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار گرفته است، در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارند که به سیاست سکوت در قبال تروریسم رژیم خاتمه ‌دهند و به یک سیاست قاطع در برابر این رژیم قرون وسطایی روی بیاورند.

  خانم رجوی خاطر نشان کرد که این سیاست قاطع باید در برگیرنده اقدامات زیر باشد:

 • سران رژیم آخوندها باید تحت پیگیرد و در برابر عدالت قرار بگیرند. این یک اقدام ضروری و بازدارنده در مقابل پدرخوانده تروریسم بین المللی در جهان امروز است.
 • اتحادیه اروپا باید تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به‌عنوان موجودیت‌های تروریستی نامگذاری کند.
 • ماموران اطلاعات، نیروی قدس و مزدوران آنها در کشورهای اروپایی باید محاکمه و مجازات و اخراج شوند. دادن پناهندگی سیاسی و ناسیونالیته به این مزدوران در کشورهای اروپایی راهگشای تروریسم است و باید خط قرمز باشد.
 • کشورهای اروپایی باید سفارتخانه‌ها و مراکز به اصطلاح فرهنگی و مذهبی این رژیم را که مراکز هماهنگی تروریسم و جاسوسی هستند تعطیل کنند.
   

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷ آذر ۱۳۹۹(۲۷ نوامبر ۲۰۲۰)