پیروزی مقاومت و محکومیت رژیم در دادگاه آنتورپ – اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم به ۲۰ سال زندان محکوم شد

دادگاه آنتورپ اسدالله اسدی را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد

نسیمه نعامی به ۱۸ سال محکوم شد

امیر سعدونی به ۱۵ سال محکوم شد

مهرداد عارفانی به ۱۷ سال محکوم شد

 خانم مریم رجوی: محکومیت دیپلمات تروریست رژیم در دادگاه آنتورپ بلژیک، محکومیت تمام رژیم آخوندی است

 خانم مریم رجوی: محکومیت دیپلمات تروریست رژیم در دادگاه آنتورپ بلژیک، محکومیت تمام رژیم آخوندی است

پیروزی مقاومت و محکومیت رژیم در دادگاه آنتورپ

 دادگاه آنتورپ مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی را رد کرد

حکم دادگاه ادعای دو بمب گذار را مبنی بر بی اطلاعی از بمب را رد کرد

حکم دادگاه:بمبی که قرار بود در ویلپنت منفجر شود در ایران مورد آزمایش قرار گرفته است

حکم دادگاه تصریح می کند که هدف اسدالله اسدی کشتار بوده است

حکم دادگاه:‌در این هیچ تردیدی نیست که بمب با بسته دیپلماتیک منتقل شده است

حکم دادگاه تصریح می کند که هدف اسدالله اسدی کشتار بوده است

 حکم دادگاه: افراد بمب گذار از هدف کشتار مطلع بوده اند

اسدی به بمب گذاران:‌اگر موفق به کارگزاری بمب نشدید آن را به میان جمعیت پرتاب کنید