پیروزی مقاومت و مردم ایران با اعلام حکم حبس ابد توسط دادگاه استیناف برای ‌دژخیم حمید نوری

تبریک به مردم ایران و بستگان شهیدان سربه‌دار

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در مقابل دادگاه سوئد پس از اعلام حکم حبس ابد برای دژخیم حمید نوری، فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای به‌جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت

شعار تظاهرکنندگان در مقابل دادگاه سوئد:‌ پیام به جان جانان، حاضر حاضر تا پایان، ‌ما نسل شصت و هفتیم پیروز و بی شکستیم، دادخواه سی هزاریم، پیروز و استواریم، با نام سربداران، آتش بر این جانیان

دادگاه استیناف سوئد حکم حبس ابد را برای دژخیم حمید نوری اعلام کرد

رویترز (۲۸آذر): دادگاه تجدیدنظر سوئد روز سه‌شنبه حکم مجرمیت و حبس ابد صادر شده برای یک مقام سابق ایرانی را که سال گذشته به‌دلیل مشارکت در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸ محکوم شده بود، تأیید کرد.
در سال ۲۰۲۲، حکم دادگاه منطقه استکهلم، حمید نوری را به‌قتل و جرایم جدی علیه قوانین بین‌المللی مجرم شناخته بود.

خبرگزاری فرانسه: دادگاه سوئد حکم حبس ابد مسئول سابق زندان ایران را تأیید کرد.

سایت سونسکاداگ بلادت: حکم حبس ابد برای حمید نوری – دادگاه استیناف سوئد حکم دادگاه منطقه‌ای را به جرم قتل و نقض فاحش قانون بین‌الملل در ایران تأیید کرد. دادگاه استیناف سوئد حکم حبس ابد برای جلاد لیست‌گذاری شده حمید نوری را تعیین کرد. او پس از اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان ایران در سال ۱۳۶۷ محکوم به نقض فاحش قوانین بین‌المللی و قتل می‌باشد. رابرت گرین، مشاور دادگاه استیناف در بیانیه‌یی مطبوعاتی می‌گوید: «ما این ارزیابی را انجام داده‌ایم که مدارک دادستان در بخش‌های مهم قوی و قانع‌کننده است و دادگاه منطقه اساساً ارزیابی درستی انجام داده است زمانی که پیگرد قانونی را اثبات کرده است».