چنگ انداختن داعش به پدرخوانده اش در تهران بر سر قبر دجال و مجلس ارتجاع موجب خوشحالی و ذوق خامنه ای

چنگ انداختن داعش به پدرخوانده اش در تهران بر سر قبر دجال و مجلس ارتجاع موجب خوشحالی و ذوق خامنه ای برای برون رفت از بن‌بست و انزوای منطقه‌ای و بین المللی ریختن خون بیگناهان تحت هر عنوان محکوم و عملکرد داعش آشکارا به نفع ولایت فقیه است

در پی ائتلاف بزرگ بین المللی شامل کشورهای عربی و اسلامی و آمریکا علیه جنگ افروزی و تروریسم رژیم آخوندی، داعش که سالها با رژیم ایران کاری نداشت، امروز به نحوی غیرمترقبه در تهران به پدرخوانده اش بر سر قبر دجال و در مجلس ارتجاع چنگ انداخت.

آخوند روحانی میگوید این «حادثه غیرمنتظره نیست» و خامنه ای «این ترقه‌بازیها» را ناچیز و بی تأثیر میخواند. مسابقه تروریسم بین مدعیان خلافت سنی و خلافت به اصطلاح شیعی تحت عنوان ولایت فقیه در تهران؛ حتی اگر سفارشی و نمایشی نباشد؛ موجب ذوق زدگی و خوشحالی خلیفه ارتجاع است.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، ریختن خون بی گناهان را تحت هر عنوان محکوم کرد و گفت: عملکرد داعش آشکارا به نفع ولایت فقیه است و خامنه ای برای برون‌رفت از بن‌بست و انزوای منطقه ای و بین المللی قویاً از آن استقبال میکند. بانی و حامی شماره ۱ تروریسم، بدینوسیله میخواهد مزورانه جای جلاد و قربانی را عوض نموده و بانکدار مرکزی تروریسم را قربانی جلوه دهد.
خانم رجوی یادآوری کرد: مقاومت ایران همیشه گفته است که سرنگونی دیکتاتوری مذهبی و تروریستی در ایران و انحلال کلیه نهادها و مظاهر سرکوب و خفقان، بر عهده مردم و مقاومت ایران است. به همین خاطر، ما خواهان پایان دادن به سیاست استمالت از رژیم آخوندها و برسمیت شناختن مقاومت عادلانة مردم ایران بوده ایم.
برای ریشه کن تروریسم در منطقه:
-سپاه پاسداران ولایت فقیه باید یک موجودیت تروریستی اعلام شود.
– پاسداران و شبه نظامیان خلافت خامنه ای از سوریه و عراق و یمن و کشورهای دیگر باید به هر قیمت بیرون رانده شوند.
– کنفرانس کشورهای اسلامی باید رژیم آخوندها را اخراج کند و مقاومت مردم ایران برای بزیر کشیدن فاشیسم دینی را برسمیت بشناسد.
مردم ایران پس از ۳۸ سال سرکوب و اعدام و زندان و خفقان به چیزی کمتر از آزادی، دمکراسی و حاکمیت جمهور مردم رضایت نمی‌دهند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷ خرداد ۱۳۹۶ (۷ ژوئن ۲۰۱۷)