چهارمین شب خیزش خوزستان – بستن جاده‌ها و درگیری جوانان شورشی با ماموران سرکوبگر – پیام مسعود رجوی

مسعود رجوی: با درود به مردم و دلیران تشنه کام سوسنگرد، امشب باید به مزدوران و جنایتکارانی که به سمت مردم و جوانان شورشگر شلیک می‌کنند، درسی جانانه داد. ایستادگی دلاوران سوسنگرد باعث ایستادگی مردم خوزستان و دیگر شهرها و مناطق ایران می‌شود و آنها به کمک و حمایت می‌آیند. آن قدر باید ادامه داد تا رژیم آب را تأمین کند. سدهای دز و گتوند به اندازه کافی آب ذخیره دارند اما سپاه پاسداران به انحصار مصارف خود در آورده است