کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان توسط مقاومت ایران (شماره ۱ )

(شماره ۱ )
اسامی بیش از ۳۳۰۰۰ پرسنل سازمان زندان‌های رژیم ولایت فقیه 
شامل رؤسا، بازجویان، مأموران اطلاعات و دژخیمان اجرای احکام، همراه با  ۲۲۰۰۰ عکس 

سازمان زندانها یکی از مخوف‌ترین و جنایتکارترین ارگانهای فاشیسم دینی حاکم بر ایران در سرکوب و شکنجه و اعدام است. 
در شصت و هشتمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در رژیم آخوندی مصوب مجمع عمومی ملل متحد در ۲۵ آذر ۱۴۰۰ از «تعداد زیاد هشدار دهنده اِعمال و اجرای مجازات اعدام»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیری‌ و بازداشت‌خودسرانه»، «محروم کردن عمدی دسترسی زندانیان به درمان و تجهیزات پزشکی کافی»، «به ویژه اَعمال وحشتناکی که توسط زندانبانان زندان اوین انجام شده»، «آزار و اذیت، ارعاب، از جمله آدم ربایی، دستگیری و اعدام مخالفان سیاسی»، «دستگیری و بازداشت خودسرانه و شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز با تظاهرکنندگان» و «استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، و موارد مرگ مشکوک در زندان» قویاً ابراز نگرانی شده بود. 
متعاقباً مسئول شورا از کمیسیون امنیت و ضدتروریسم خواست حقایق مربوط به قضاییه جلادان در ایران به ویژه آنچه را در زندان‌های این رژیم گذشته و می‌گذرد، سرجمع نموده و در اختیار عموم هموطنان، ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار دهد تا دنیا بداند که در ایران چه می‌گذرد.  
در نخستین قسمت این مجموعه، اسامی بیش از ۳۳۰۰۰ عوامل زندان‌های رژیم همراه با ۲۲۰۰۰ عکس از آنها به ضمیمه منتشر می‌شود. اشتباهات در این لیست مربوط به قضاییه رژیم است. شماری از عکس‌ها نیز عمداً از سوی قضاییه رژیم پنهان شده و به جای آن امضای صاحب عکس گذاشته شده است.
خانم مریم رجوی در ۲ شهریور ۱۴۰۰ درباره وضعیت زندانها گفت:«زندان در رژیم ایران هیچ معنایی جز شکنجه‌گاه و قتلگاه ندارد» اسناد ضمیمه نمایانگر همین واقعیت است. از این‌رو «پرونده نقض وحشتناک و سیستماتیک حقوق بشر در ایران به خصوص پروندة رفتار رژیم در زندانها باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود. سردمداران رژیم باید به خاطر ۴ دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند».

شورای ملی مقاومت
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱