کرونای آخوندی – ورود شواری نگهبان به جنگ باندها

با نزدیک شدن به موعد برگزاری نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی فقیه هر روز شاهد اوجگیری جنگ قدرت در میان باندهای حکومتی می باشیم.

آخوند روحانی که فرصت زیادی برای «جمع و جورکردن» وضعیت وخیم باند خود را ندارد، در تازه‌ترین سخنان ضمن حمله به شورای نگهبان به عنوان متولی و چاقوی «ولایت» برای سر بریدن کاندیداهای باند مقابل، با اشاره به اصل ۱۳۴ در قانون اساسی رژیم، گفته بود: «شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مساله مهمی است. البته آن در دوره‌های ابتدای انقلاب برداشت دیگری داشتند. باید حقوقدانان برای آن فکر کنند». (سایت حکومتی اعتماد آنلاین ۱ دیماهه ۱۳۹۹)

«این اصل از قانون اساسی رژیم بر «موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی» اشاره دارد که در صورتیکه نیاز «به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود، لازم الاجرا است».

همچنین این حملات در حالی است که وی پیشتر دو جبهه دیگر علیه قوه قضائیه و قوه مقننه که هردو بخشی از تیل خامنه ای می باشند، باز نموده و بدین سان تصویری کلی از بلبشو و شقه و شکاف در راس نظام را به نمایش گذاشته است.
در پاسخ به این «نمک نشناسی» های رئیس جمهور نظام، آخوند جنتی، دبیر شوار ی نگهبان که مردم به وی لقب «نمیرالدوله» داده‌اند، در سخنانی از جمله خطاب به شیخ حسن می گوید: «من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوء تدبیری‌های برخی مسئولان مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجهه هستند، آقای رئیس جمهور اظهارت خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح می‌کنند». (سایت حکومتی الف ۳ دیماه ۱۳۹۹)

این حملات در حالی است که آخوند روحانی در جلسه هئیت دولت نه تنها موضوع رفراندوم و تغیرات در قانون اساسی رژیم را مطرح کرده، بلکه فراتر از آن آتوریته شخص ولی فقیه را نیز زیر سوال برده بود.
وی در این رابطه گفته: «اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود».

براساس این اصل، موضوع «همه پرسی عمومی» برای «مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» از طریق «قوه مقننه» می تواند در دستور کار حکومت قرار بگیرد.
ترجمان این وضعیت مضحک در درون رژیم آن است که خامنه ای اساسا فاقد هرگونه اراده برای تصمیم گیری برسر شکست های راهبردی نظام بویژه وجود بن بست های مرگبار در زمینه های یاد شده را ندارد.

همچنین آخوند جنتی در ادامه ضمن تاکید بر ادامه سیاست های شکست خورده خامنه ای، می افزاید: «علیرغم کینه توزی‌های سران رژیم آمریکا علیه مردم خوب کشورمان، عجیب است که عده‌ای همچنان بر طبل مذاکره با آمریکا که سراسر درگیر مشکلات خودش است، می‌زنند».

همبستگی ملی