کرونای ولایت در شمال آفریقا بدنبال چیست؟

صدور ترور و دامن زدن به جنگ های نیابتی همواره بخشی از «اوجب واجبات» برای دیکتاتوری ولی فقیه بوده است.

براین اساس رژیم آخوندی در هراس از بحران سرنگونی، به مجموعه اعمال و سیاست های مخربی مانند صدور بنیادگرایی، تروریسم و کشورگشایی روی آورده و بدین سان با ایجاد خاکریز های گوناگون، تلاش دارد تا مجموعه بحران های داخلی را به خارج منتقل نماید.
 
تازه ترین نمونه این سیاست مخرب را می توان در فعالیت های نیروی تروریستی قدس در شمال آفریقا و بویژه در کشورهایی مانند لیبی، سودان، کنیا، سومالی، اریتره و یا مراکش جستجو نمود.

دراین رابطه وزیر خارجه مراکش در سخنانی ضمن مخاطب قراردادن جامعه جهانی، از جمله تاکید کرده است: «ایران در غرب آفریقا نیز بسیار فعال است و حضور خود را از طریق نیروهای حزب‌الله تقویت می‌کند اما ما کماکان نسب به این تهدیدها علیه امنیت ملی کشور و ملت‌مان هوشیار هستیم». (سایت العربیه ۸ مه ۲۰۲۱)

بدین سان مشخص می شود که خامنه ای با اهرم نیروهای نیابتی مانند حزب الشیطان که به لحاظ عقیدتی، لجستیکی، نظامی و مالی وابسته به رژیم آخوندی می باشد، تلاش دارد تا تعادل در کشورهای اسلامی در شمال آفریقا را برهم بزند و بخشی از حاکمیت در این کشورها را به قلمرو بنیادگرایی خود الحاق نماید.

دراین رابطه حزب الشیطان اکنون شمال آفریقا را به مامنی برای جولان تروریستی، تجاری و اقتصادی تبدیل کرده است. راه اندازی شبکه گسترده مافیایی از بانک ها، شرکت های هواپیمایی، شرکت های مخابراتی و تجارتی از جمله این فعالیت ها می باشند.

همچنین سیاست برهم زدن تعادل از سوی رژیم آخوندی اکنون در منطقه خاورمیانه و در کشورهای عراق، لبنان، بخش هایی از سوریه، یمن و حتی در افغانستان با هدف کشیدن خط دفاعی دنبال می شود.

دراین راستا رژیم آخوندی هزینه های سنگینی را بر گردن جامعه دردمند ما پیاده کرده است. نمونتا تازه ترین داده های بین المللی سخن از صرف حداقل «۳۰ میلیارد دلار» برای راه اندازی جنگ در سوریه و کشتار مردم این کشور از سوی دیکتاتوری ولی فقیه را دارند.
همچنین باید به کمک های مالی رژیم به حزب الشیطان در لبنان و یا هزینه های سنگین برای جنگ در یمن و تجهیزات موشکی ، پهپادی و نظامی اشاره نمود. 

گزارش فوق در ادامه می افزاید: «رباط همچینن سفیر ایران در الجزایر را به دست داشتن در آموزش تکنیک‌های جنگ‌های چریکی و جنگ‌های شهری» و ارسال سلاح «از طریق حزب الله لبنان » متهم کرده است.

همبستگی ملی